Definitie Duurzame Ontwikkeling

Welke definitie hanteren wij voor Duurzame Ontwikkeling ?

Duurzame ontwikkeling is per definitie een ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen (definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987).

definitie duurzame ontwikkeling

Definitie Duurzame Ontwikkeling

Bij duurzame ontwikkeling is sprake van een evenwicht tussen ecologische, economische en sociale belangen.
Binnen deze definitie van duurzame ontwikkeling zijn ontwikkelingen duurzaam, als ze op technologisch, economisch, ecologisch, politiek of sociaal vlak bijdragen aan een gezonde aarde met welvarende bewoners en goed functionerende ecosystemen.

Duurzame ontwikkeling is per definitie inbegrepen binnen onze doelstelling