Energietransitie

Onze energiesystemen blijven verbeteren en veranderen. Normalisatie speelt een belangrijke rol bij de veranderende energievoorzieningen.  Adriaan den Herder is HSE Manager bij Gasunie, het bedrijf dat het transport van aardgas en groen gas verzorgt. In de energietransitie blijft gas volgens Den Herder een rol spelen. “Maar dan wel op een andere manier. Gas zal een aanvulling zijn op een complexer energiesysteem. Hiernaast blijft het klimaat wereldwijd veranderen en dus ook in Nederland. De gemiddelde temperatuur is omhoog gegaan in de afgelopen eeuw, neerslag is intenser en valt met meerdere mate uit de lucht en de zeer warme dagen komen steeds vaker en vaker voor. 

Met bijvoorbeeld waterstof als mogelijke energiebron, net als wind, zon en biomassa. Als het echt erg koud wordt hebben we gas nodig om bij te stoken, omdat de andere bronnen niet altijd energie leveren. Dat leveren wij. In die veranderende energievoorziening speelt normalisatie een belangrijke rol.”

Afstemming

“Want we moeten er met elkaar voor zorgen dat die bronnen goed op elkaar aansluiten. Als je met elkaar in een keten zit, heb je een gezamenlijk belang, ook op Europees niveau. Meerdere belanghebbenden maken onder leiding van NEN afspraken en proberen op technische basis goede oplossingen te vinden, die veilig zijn voor omgeving en mens. Hierdoor kunnen we met de juiste mensen om tafel zitten.” In 2015 zijn er in Parijs klimaatdoelen gesteld om de gevolgen van de opwarming van onze aarde zo veel mogelijk te voorkomen. Willen wij als klein Nederland voldoen aan de afspraken die in Parijs gemaakt zijn, dan moeten wij overstappen van fossiele brandstoffen naar duurzame energiebronnen zoals zon (middels zonnepanelen / zonnecollectoren - zie Energie51) en wind (middels windmolens)!

Goed voorbereid

“In ons bedrijf hanteren we onze eigen standaarden, deels gebaseerd op de afspraken binnen NEN en ISO. Daarnaast zit Gasunie (inter)nationaal in diverse normcommissies. Ik ben voorzitter van de normcommissie transportleidingen. Daar staat de invloed van klimaatverandering hoog op de agenda.

Zijn we bijvoorbeeld goed voorbereid op de gevolgen van overstromingen? Wat betekent dit voor energiesystemen? En moeten we wat veranderen in hoe wij bouwen en beheren? Ook dat heeft met duurzaamheid en energietransitie te maken.”

Bekijk meer: