Duurzame bedrijven

duurzame bedrijven - duurzame producten - duurzame diensten

Duurzame Bedrijven voor Duurzame Diensten en Duurzame Producten

Binnen ons non-profit Business-to-Business (B2B) platform voor Duurzame Diensten en Duurzame Producten promoten wij een breed scala van (onderling qua diensten en producten complementaire) duurzame bedrijven.

Daarbij onderscheiden wij deze duurzame bedrijven naar de volgende categorieën: .

Daarnaast zijn de duurzame bedrijven binnen ons platform onderverdeeld in:

  • Duurzame Partner bedrijven
    Dit zijn duurzame bedrijven die niet alleen een duurzame bedrijfsvoering hebben, maar met name ook duurzame diensten en/of duurzame producten leveren.
  • Duurzame Member bedrijven
    Dit zijn duurzame bedrijven die niet perse zélf duurzame diensten en/of duurzame producten leveren, maar wél vanuit een duidelijk duurzame bedrijfsvisie opereren.

Waarom profileren wij uitsluitend duurzame bedrijven ?

Zoals onze doelstelling aangeeft willen wij middels dit platform een concrete en praktische invulling geven aan het begrip Duurzaamheid binnen (met name) het bedrijfsleven en doen dit door het als voorbeeld promoten van een selectie van duurzame bedrijven, die – beoordeeld naar onze toetsingscriteria – wérkelijk duurzame diensten en/of duurzame producten leveren.

Wij zijn er namelijk van overtuigd dat duurzame bedrijven een belangrijke rol spelen bij de noodzakelijke verduurzaming van de samenleving en willen daarom ook graag duurzame leveranciersbedrijven onder de aandacht brengen van andere (duurzame) bedrijven, d.w.z. afnemers van duurzame diensten en/of duurzame producten.

Voor duurzame bedrijven bent u hier dus op het juiste adres!

Toetsingscriteria duurzame bedrijven

Definitie duurzaam ondernemen

duurzame bedrijven - duurzame producten - duurzame diensten