Waste management

Een belangrijk onderdeel voor zowel consumenten als bedrijven bestaat uit het correct afhandelen van afval. Bij de consumenten wordt het afval al jaren lang gescheiden en in veel gemeentes is dit ook een verplichting. Maar het afval wat de consumenten produceren staat nooit gelijk aan het afval dat alle bedrijven produceren. Goede afvalmanagement vanuit bedrijven speelt dus een enorme rol met betrekking tot de duurzaamheid in de maatschappij.

Duurzame oplossingen

Gedurende de jaren worden er steeds meer briljante ideeën bedacht om beter om te kunnen gaan met het geproduceerde afval. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk om afval om te zetten naar elektriciteit. Hier wordt het afval dat niet recyclebaar is verbrand, en wordt de opgewekte elektriciteit van dit proces opgevangen in een ‘elektriciteitsnet’. Tegelijkertijd kan de warmte die vrijkomt bij dit proces gebruikt worden om kassen of fabriekshallen te verwarmen. Zoals je begrijpt is dit een zeer goede manier om om te gaan met afval.

Zo zijn er nog talloze verschillende mogelijkheden tot het recyclen, genereren van elektriciteit of warmte, water hergebruiken etc. Er zijn zelfs ‘Composteilanden’ waar het afval naar toe gebracht wordt en het doel van dit eiland is om afval om te zetten naar energie. 

 

Uw advertentie hier?
Afvalbeheer voor Bedrijven
Afval is grondstof
Verpakkingen