Nieuws over duurzame initiatieven

Iedereen is wel op de hoogte van de aardbevingen in Nepal of je moet nooit iets van nieuws lezen of luisteren. Om de hulpverlening te ondersteunen heeft WakaWaka, je herkent ze als producenten van verlichting en accu’s die zich opladen aan zonne-energie, 2000 WakaWaka Powers aangeboden aan de Unica Foundation. Dit, naast aangevraagde lampen van nog eens 3000 Wakawaka Powers zal de lokale ondersteuning mogelijkheden bieden, doordat deze accu’s zich opladen overdag en ‘s avonds kunnen dienen als lampen of energie voorziening zodat ze ook ‘s avonds hulp kunnen bieden. Verschillende organisaties die al langer samenwerken met Unica zullen deze WakaWaka’s in gebruik nemen.

Schotland gaat de goede kant op

Schotland loopt erg voor op met de toepassing van zonne-energie. In Aberdeen, Glascow en Iverness zijn de woningen al uitgerust met zonnepanelen, die al in meer dan 100% voor hun eigen energiebehoeftes kan genereren. Doordat het goed weer is geweest en er dus veel zonuren waren is de opbrengst nu zo hoog. In Schotland hebben 35.000 woningen en 600 bedrijven al zonne-panelen geïnstalleerd staan en die kunnen voldoen aan de energiebehoefte voorzien van de rest van Schotland. Ze zetten in sowieso een goede zet richting onafhankelijkheid van fossiele brandstoffen! Schotland maakt alleen nog weinig gebruik van de goedkoopste energieleverancier.

Toch wel zeewater drinken!

Een onderzoeksteam uit Massachusetts heeft een prijs gekregen voor het onderzoek om omgekeerde elektrolyse mogelijk te maken aan de hand van zonne-kracht. De omgekeerde elektrolyse heeft invloed op zeewater zodat de matrix van zouten verwijderd kan worden en als zoetwater, gebruikt kan worden. Er komt een steeds groter tekort aan zoetwater op de aarde dus als dit op meer plekken toegepast zal worden, is een toekomstig probleem al vermeden. Het is niet een helemaal innovatief idee, want omgekeerde elektrolyse werd al gebruikt, maar de energie voor de elektrolyse wordt gegenereerd uit fossiele brandstoffen.

Stylish Zonnepanelen

Vind jij glas in lood ramen mooi én wil je iets aan het milieu doen door zonne-energie op te wekken? Marjan van Aubels, een Nederlandse industriële designer heeft een nieuwe manier bedacht. voor mensen die mooiere panelen willen hebben. Zij heeft Current Window ontworpen. Dit is een glas in lood raam dat ook dient als een zonnecel. Zo hoef je geen lelijke zonnecellen op het dak te zien, maar kan je wel profiteren van zonne-kracht. Hoe dit precies toegepast wordt zullen we in de toekomst zien.

Recyclen van afval naar energie

Een Britse ontwikkelaar van duurzame energieontwikkelingen gaat de komende twee jaar nieuwe biologische-energiecentrales uit de grond laten verrijzen. Dit als bonus op zonne- en windprojecten die ze ook ingeplanned hebben. Het idee is dat ze van het vet en olie energie gaan opwekken, die restaurants en eetketens normaal weggooien. In de huidige situatie zijn er al vier van deze centrales in gebruik en worden toegepast om pieken op te vangen van hoge afname van het stroomnet. Renewable Energy Generation kan al aan 800 MegaWatt aan elektriciteit opwekken met hun huidige projecten.

Bekijk meer: