Wat heeft de ozon met het Kyoto-verdrag te maken?

Veel mensen zijn van mening dat het Kyoto verdrag, of het nu gaat om het oude of het nieuwe, te maken heeft met het gat in de ozonlaag. Echter, niets is minder waar. Het Kyoto-verdrag draait om het beperken en reduceren van de uitstoot van broeikasgassen, of CO2. Door de uitstoot hiervan te verminderen, wordt er een betere zorg aan het milieu en de aarde gegeven en kunnen, volgens de wetenschappers, veel ernstige effecten op de klimaatverandering worden voorkomen. Echter, de uitstoot van CO2 heeft niets te maken met het gat dat in de ozonlaag is ontstaan.

De ozonlaag beschermt

Wat doet de ozonlaag eigenlijk voor de aarde? De ozonlaag vormt een belangrijk deel van de atmosfeer die ons voor een deel beschermt tegen de straling van de zon. De straling van de zon is schadelijk en wordt gedeeltelijk tegen gehouden door de ozonlaag. De ozonlaag is door meerdere factoren sterk aangetast. Hierbij valt te denken aan CFK’s, die over het algemeen de grote boosdoeners zijn. CFK’s zijn de schadelijke gassen die onder meer worden uitgestoten door koelkasten en spuitbussen.

Het afbouwen van CFK’s

Om de ozonlaag te beschermen tegen verdere aantasting is het dus zaak de CFK’s terug te dringen. De industrielanden en ontwikkelingslanden hebben als doelstelling dat tussen de jaren 2030 en 2040 de productie van dergelijke gassen volledig wordt afgebouwd. Hierbij hebben we het dan ook over onder mer HFK’s en HCFK’s. Dergelijke gassen zijn zeer schadelijk voor de ozonlaag en zullen het bestaande gat vergroten. Uiteraard worden ook nog ‘gezonde’ delen van de ozonlaag aangetast door deze gassen, waardoor het niet onterecht is te denken dat er meerdere gaten in de ozonlaag zullen verschijnen wanneer we deze gassen blijven produceren.

Vervroeging van de deadlines

Aan de betreffende landen, die de gassen produceren, werd een deadline gesteld voor het terugdringen van de productie van dergelijke gassen. Echter, uit onderzoek is gebleken dat de gassen niet alleen een zeer slechte invloed hebben op de ozonlaag, maar de gassen blijken ook zeer agressieve broeikasgassen te zijn. Deze broeikasgassen vormen een zeer negatieve invloed op de welbekende klimaatverandering, waar de aarde al jaren mee te maken heeft. Omdat de klimaatverandering grote bedreigingen vormt voor mens, dier en plant zijn de deadlines vervroegd. Dit is besloten om de klimaatverandering positief te beïnvloeden, maar ook zeker om zorg te dragen voor de ozonlaag.

Het ontstaan van het ozongat

De ozonlaag bevindt zich op ongeveer vijftien tot vijfenveertig kilometer hoogte. De belangrijkste functie van de ozonlaag is het beschermen van de aarde tegen de schadelijke stralingen van de zon. Zo houdt deze laag het schadelijkste deel van de ultraviolette straling, welke zich in het zonlicht bevindt, tegen. In deze beschermende laag is een gat ontstaan, dan we het ozongat noemen. Makkelijker gezegd is het ozongat een plek in de ozonlaag waar een lagere concentratie ozon te vinden is dan in de overige delen van de ozonlaag. Het ozongat ontstaat veelal direct boven de Zuidpool, in het voorjaar. Zoals de uitstoot van CFK’s het gat in de ozonlaag hebben veroorzaakt, wordt gedacht dat het gat zal gaan krimpen wanneer er minder van deze gassen worden geproduceerd en uitgestoten. De grootste omvang van het ozongat werd in 2006 gemeten. Naar verwachting van het KNMI zal het ongeveer vijftig jaar gaan duren voordat alle CFK’s daadwerkelijk zijn afgebroken. Op basis hiervan wordt vermoed dat de ozonlaag boven de Zuidpool is hersteld rond het jaar 2050.

Bekijk meer: