Duurzame Producten & Diensten

Duurzaam verantwoord ondernemen, dit is de nieuwe standaard voor bedrijven in de 21ste eeuw. Ook de rijksoverheid speelt hier een rol in. Zij stimuleren namelijk om ondernemers maatschappelijk verantwoord te ondernemen. Zij doen dit door hulp te bieden aan bedrijven die rekening houden met het effect van hun bedrijfsvoering op het sociaal, ecologisch en economisch aspect. MVO neemt maatschappelijke voordelen met zich mee en steeds meer bedrijven zijn dit in gaan zien. Echter is maatschappelijk verantwoord ondernemen een breed begrip en er bestaat ook nog geen concrete wetgeving hier omheen. Met MVO komt het erop neer dat je de verantwoordelijkheid neemt die jouw bedrijfsvoering als effect heeft op mens, milieu en maatschappij.

Samenwerken

De ‘oude’ wereld eindigt, de ‘nieuwe’ begint nu. Die omslag is niet makkelijk maar wel mogelijk. Grote bedrijven willen nog wel eens lobbyen tegen snelle actie. Ook de politiek kan veranderingen niet altijd snel genoeg realiseren. De overheid investeert wel flink in circulaire programma’s en er zijn ook enkele grote multinationals actief bezig met een positieve omslag. Samenwerking tussen ketenpartners is daarbij cruciaal. Wie niet wil meedoen, riskeert de eigen continuïteit op lange termijn.

Of het nu gaat om energie, water of duurzaam bouwen, alles is onderdeel van het grotere geheel. De omslag is een reis met veel uitdagingen en de vraagstukken zijn mondiaal. De textielindustrie bijvoorbeeld, is de tweede meest vervuilende industrie ter wereld. Voor het verbouwen van katoen is enorm veel water nodig, voor de productie van polyester is olie de grondstof, ongebruikt textiel wordt op grote schaal verbrand en de werkomstandigheden en mensenrechten van textielarbeiders in veel derdewereldlanden zijn nog steeds erg slecht. Als we dit soort issues niet oplossen, zijn we op weg naar een enorme crisis.

Delen en koppelen

We hebben nu meer dan ooit de kans om zaken te veranderen. De digitale wereld en de beschikbaarheid van big data bieden veel mogelijkheden om initiatieven te delen en te koppelen. Dat is een groot voordeel ten opzichte van bijvoorbeeld tien jaar geleden. Zoals bij elke beweging zijn ook binnen de circulaire economie leiders en ambassadeurs nodig, zowel binnen de politiek als bij bedrijven. Er zijn gelukkig al veel ondernemers en start-ups die werken volgens andere waarden en uitgangspunten. De innovatieve bedrijven van nu zijn waarschijnlijk de grote namen van de toekomst.

Bekijk alle categorie├źn
Duurzaamheid
Wastemanagement
Water
Bekijk onze nieuwste artikelen:
Comfortabel en energiezuinig: het belang van je woning isoleren
Op weg naar een duurzamere autowereld: innovaties en veranderingen
Afvalbeheer voor Bedrijven
Bespaar energie met deze tips!
Nieuws over duurzame initiatieven
De ozonlaag en het Kyoto-verdrag