Belang van duurzaamheid

Duurzaamheid is een term die steeds meer waarde en herkenning krijgt, maar waar staat het eigenlijk voor en waarom is het zo belangrijk? Vele zien duurzame innovaties als het vinden van nieuwe brandstoffen of het verminderen van de schadelijke CO2-uitstoot, maar het is meer dan dat. Duurzaamheid staat voor het beschermen van zowel de menselijke als de ecologische gezondheid.

Ontwikkeling duurzaamheid

Steeds meer en meer organisaties zien en snappen het belang van duurzaam ondernemen en hierdoor worden er ook steeds meer innoverende ideeën bedacht. De duurzame ontwikkelingen hebben de achterliggende gedachte om de zowel de toekomstige als de huidige generatie van ontwikkelingen te voorzien zonder dat het een van de generaties in gevraag brengt. Bij correcte duurzame innovaties is er dus sprake van een balans tussen economische, sociale en ecologische belangen. Ieder idee dat op sociaal, politiek, technologisch, ecologisch of economisch bijdraagt aan welvarende groepen en een gezonde aarde zijn duurzaam.

Zo zijn er voor consumenten al verschillende keurmerken waar bedrijven aan  bepaalde eisen dienen te voldoen willen zij kunnen aantonen dat hun product maatschappelijk verantwoord geproduceerd is. 
 

Uw advertentie hier?
Pyrolyse Olie uit biomassa
LED Verlichting
Behouden van gebouwen