Behouden van gebouwen

Duurzaamheid als gevolg van de bevolkingsgroei, uitputting van natuurlijke hulpbronnen én de wereldwijde vervuiling, staat het huidige economische systeem onder druk. 

Het streven

Zo lang en duurzaam mogelijk gebruiken van gebouwen zoals het Groothandelsgebouw in Rotterdam leidt tot een circulaire samenleving. Tegelijkertijd is er de opkomst van de circulaire economie, waarin producten en materialen worden hergebruikt en grondstoffen hun waarde behouden. Hergebruik van materialen een duurzame strategie. Samen wijzen bedrijven op het belang van circulaire economie.
Binnen onze bedrijfsvoering en cultuur streven we naar een goede balans tussen financiële prestaties, impact op het milieu en sociale aspecten.

8 miljoen gebouwen grootste vervuilers CO2

In Nederland staan 8 miljoen gebouwen. In het regeerakkoord staat dat gebouwen twintig procent op energie moeten besparen in 2020. Niet alleen vanuit het oogpunt van milieu of gezondheid, maar ook vanuit kostenoverweging. “Kantoorpanden, winkels en woningen zijn de grootste milieuvervuilers en energie slurpers in ons land. Die stoten meer CO2 uit dan het verkeer of de industrie. De afgelopen twee jaar is het verbruik met drie procent teruggebracht. Vastgoedeigenaren moeten 40 miljard euro investeren om te voldoen aan de eisen van het Energieakkoord.

Quick scans

Consultant Stefan Vermaat vertegenwoordigt CFP in het programmateam van de Green Deal Circulaire Gebouwen. “We maken de vertaalslag van de principes van de circulaire economie naar concrete praktijkvoorbeelden in pilotgebouwen, variërend van kantoorpanden (ABN AMRO Vestdijk, Alliander Duiven en KPN Faustraat), retail (circulaire winkel SNS Bank), een monumentaal pand (Koninklijke Bibliotheek), nieuwbouw (Lyceum Schravenlant) tot een nog te realiseren gebouw (Fort aan de Buursteeg in de Provincie Utrecht). De moment ontwikkelen wij een gebouwpaspoort om inzichtelijk te maken in welke mate een gebouw circulair is. De Green Deal draagt bij aan het verduurzamen en circulair maken van alle gebouwen in Nederland.”
 

Bekijk meer: