Pyrolyse Olie uit biomassa

Overwater vervolgt: “We zijn ook op zoek gegaan naar nieuwe technologieën die passen in onze ervaring met projecten voor de industrie. Daarom zijn we heel blij met de exclusieve samenwerking met technologiebedrijf BTG Bioliquids in Enschede op het gebied van pyrolyse olie”.
Pyrolyse olie ontstaat uit biomassa, door dat in enkele seconden te verwarmen tot 500 graden Celsius zonder de aanwezigheid van zuurstof. “Zo ontstaat een olieachtige damp die vervolgens wordt gecondenseerd”, vertelt Gerhard Muggen, directeur van BTG Bioliquids. “Met dit proces van pyrolyse maken we in feite vloeibare biomassa. Dat gebeurt in de Empyro-fabriek in Enschede.

Oorspronkelijke biomassa

Wat in de oorspronkelijke biomassa aanwezig is, zit ook nog in de pyrolyse olie. Wat volume betreft win je een factor vijf à tien en pyrolyse olie is makkelijk op te slaan en te transporteren. De olie is makkelijker beschikbaar dan de biomassa zelf en dat heeft grote voordelen voor de logistiek.”
Zo’n zeventig procent van de biomassa wordt omgezet in olie. Het restant is bruikbaar als bron voor warmte of elektriciteit. Het rendement loopt daardoor op tot negentig procent. “Pyrolyse olie zal vooral gebruikt gaan worden in toepassingen met hoge temperatuur, om stoom te maken,”

“Die toepassing zien we nu bij Friesland Campina. Ook de chemie- en de mobiliteitssector acht ik kansrijk. Pyrolyse olie kan namelijk tot een bepaald percentage bijgemengd worden in een raffinaderij. Daarmee kunnen olieraffinaderijen voldoen aan de nieuwe milieueisen uit Brussel (RED2). Door toevoeging van waterstof aan pyrolyse olie kan dit percentage nog verder omhoog!”

Reststromen

Pyrolyse olie is duurzaam omdat alleen reststromen van biomassa worden gebruikt. “We brengen de fabrieken naar plaatsen waar biomassa beschikbaar is”, legt Muggen uit. “Bijvoorbeeld een houtzagerij, waar we het zaagsel kunnen gebruiken. Dat soort biomassa is op heel veel plekken te vinden.

Ook bijvoorbeeld bermgras en allerlei andere reststromen van biomassa kunnen worden omgezet in pyrolyse olie. De kritiek op biomassa is vaak dat het concurreert met voedsel. Wij blijven met het proces buiten de voedselketen.”

Muggen schat dat pyrolyse olie voor tien tot twintig procent kan bijdragen aan de energietransitie. Bij Friesland Campina is al gebleken dat de overstap van gas naar pyrolyse olie snel en goed kan gebeuren. Pyrolyse is één van de oplossingen voor de energietransitie, stelt Muggen.
“Er zal een palet aan oplossingen nodig zijn. Zelf ben ik ervan overtuigd dat er naast elektronen ook moleculen nodig zijn om de transitie, met name de energieopslag, mogelijk te maken. Zowel waterstof als pyrolyse olie kunnen deze energiedrager zijn.
 

Bekijk meer: