Kantoormeubelrecycling

Recycling kantoormeubilair

Kantoormeubel recycling - Recycling kantoormeubilairHet bedrijf Kantoormeubelrecycling verzorgt de afvoer en hoogwaardige recycling van kantoormeubilair. Uitgangspunt daarbij is om met zo min mogelijk energieverlies het kantoormeubilair geschikt te maken voor hergebruik of te recyclen. Dit om uiteindelijk een zo hoog mogelijke reductie van CO2-uitstoot te realiseren en het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen.

Al het kantoormeubilair dat niet in aanmerking komt voor hergebruik, wordt het op de eigen demontagelijn gedemonteerd. Dit gebeurt handmatig, waardoor een veel hoger percentage recyclebaar afval wordt gerealiseerd dan wanneer dit machinaal zou gebeuren. Het ´afval` dat op deze handmatige wijze wordt geproduceerd kan ook in meer verschillende en schonere afvalstromen gescheiden worden, zodat een hoogwaardiger recycling proces (upcycling) mogelijk is.

Recycling kantoormeubilair op basis van Cradle2Cradle

Recycling kantoormeubilair - Kantoormeubel recyclingRecycling van het kantoormeubilair vindt plaats volgens het “Cradle2Cradle” principe. Producten worden daarbij zodanig ontworpen en gefabriceerd, dat alle materialen in deze producten weer voor 100% gerecycled kunnen worden. Hetzij als natuurlijke voedingsstoffen (biologische kringloop), hetzij als grondstoffen van dezelfde of hogere kwaliteit (technische kringloop).

Het betreft hier dus een technische kringloop, waarbij zo veel mogelijk materiaal wordt teruggewonnen en in verschillende schone afvalstromen wordt gescheiden.

Recycling kantoormeubilair met een sociale impact

Kantoormeubelrecycling vervult naast haar bovenbeschreven duurzame functie ook een sociaal-maatschappelijke functie. Het recycling proces wordt grotendeels uitgevoerd door medewerkers met een arbeidshandicap. De werkzaamheden die zij verrichten zijn voornamelijk laden/lossen, schoonmaken, reparaties en demontage. Dit gebeurt in een samenwerkingsverband met de sociale werkvoorziening “Op Maat”.

Recycling kantoormeubilairDaarnaast ondersteunt men hulporganisaties uit de non-profit sector met kantoormeubilair dat nog wél geschikt is voor hergebruik maar geen commerciële waarde meer heeft. Dit kantoormeubilair krijgt op deze wijze dus ook een “second life”, waardoor weer extra milieuwinst wordt geboekt.

Overigens wordt op het gebied van extern transport alleen samengewerkt met transportmaatschappijen welke beschikken over Euronorm-5 (ad blue) vrachtwagens om het milieu ook op deze wijze zo veel mogelijk te ontlasten.

Voor meer informatie:
website Kantoormeubelrecycling

Voor recycling van kantoormeubilair dus… Kantoormeubelrecycling!

Leverancier duurzame producten