Waterzuivering

Water Waterzuivering draait allang niet meer alleen om het schoon maken van afvalwater. Met dit proces is veel meer mogelijk.

Nijhuis Water Technology uit Doetinchem - onderdeel van Nijhuis Industries – bewijst dit in de praktijk. Wilbert Menkveld is manager Research & Development. “Wij zijn gespecialiseerd in het ontwerpen en realiseren van afvalwaterzuiveringen en waste to value projecten.
Inmiddels werken we in meer dan 50 landen wereldwijd en daar komen regelmatig nieuwe landen bij. We zijn actief in alle industriële sectoren, waarbij onze grootste markt de voedingsmiddelensector is. Met onze innovatieve oplossingen is het mogelijk om afvalwater te zuiveren en opnieuw te gebruiken als proceswater of irrigatiewater voor de landbouw, waardoor de waterkringloop kan worden gesloten. Door het zuiveren van afvalwater en het verwerken van organische reststromen, kun je van een kostenverhaal een echt opbrengstenverhaal maken.Dat is onze core-activiteit.

Vergistingsinstallaties

Daarnaast bouwen we steeds meer vergistingsinstallaties waarin wij organische reststromen vergisten tot biogas. In een aantal gevallen levert dit proces zoveel energie op, waarmee een bedrijf voor het grootste deel in zijn eigen energievoorziening kan voorzien. Door het slim combineren van het zuiveren van afvalwater en het verwerken van organische reststromen, kun je van een kostenverhaal een echt opbrengstenverhaal maken, met alleen maar winnaars.

Ons bedrijf is in een paar jaar tijd hard gegroeid van 90 naar 250 medewerkers. Wij werken veel samen met regionale bedrijven omdat we een deel van onze productie uitbesteden. Er vindt dus volop kruisbestuiving plaats. We zijn ook voortdurend op zoek naar goed opgeleide mensen, op alle niveaus. Daarvoor werken we ook samen met de aanwezige kennisinstellingen zoals de WUR in Wageningen en Saxion in Enschede. En de ontwikkelingen staan niet stil.

Op dit moment werken we onder andere aan een techniek om vet terug te winnen uit afvalwater. Daar kan biodiesel van worden gemaakt. Een andere innovatie is het terugwinnen van ammonium uit organische reststromen als meststof. Beide trajecten voeren we uit met ondersteuning van het Bioeconomy Innovation Cluster Oost Nederland (BIC-ON).”
 

Bekijk meer: