Waterstof

Waterstof wordt in raffinaderijen al tientallen jaren gebruikt om schone brandstoffen te maken. “Waterstof is dus al een schone energiedrager”, stelt Koos Overwater, directeur Waterstof en Nieuwe Technologieën bij TechnipFMC in Zoetermeer.

Waterstof als energie

TechnipFMC is een wereldwijd bedrijf dat installaties ontwerpt voor de productie van onder andere waterstof. “Waterstof wordt bijvoorbeeld gebruikt om benzine of diesel op kwaliteit te brengen, of de zwavel eruit te halen. Door investeringen in raffinaderijen heeft waterstof een belangrijke rol gespeeld in het oplossen van het probleem van zure regen.”

Bewezen technologie

Waterstof is een groene brandstof, want bij de verbranding komt geen CO2 vrij. Maar de productie van waterstof is nog niet groen: er is aardgas voor nodig en er komt CO2 bij vrij. “Waterstof wordt dus extra interessant als het lukt om die helemaal groen te maken”, zegt Overwater. “Dat kan via elektrolyse van water, dus met elektriciteit. Als die uit wind- of zonne-energie komt, dan is de waterstof echt groen. Voor het milieu en het klimaat is dat de ideale situatie.”

Op kleine schaal is al bewezen dat het mogelijk is om op deze manier groene waterstof te maken. Maar deze is nu nog veel duurder dan conventionele waterstof. Daarom wordt gedacht aan een tussenstap, namelijk ‘blauwe’ waterstof. Overwater legt uit: “Dat is waterstof uit aardgas, waarbij de CO2 wordt afgevangen. Die kan vervolgens worden gebruikt voor andere chemische toepassingen, of worden opgeslagen. Deze blauwe waterstof is dus wel fossiel, maar heeft geen CO2-footprint.” Waterstof is te gebruiken voor bijvoorbeeld verwarming van woningen of als brandstof voor auto’s. Het is niet moeilijk om een gasfornuis of een auto daarvoor om te bouwen. Toepassing is ook mogelijk in de industrie. Waterstof kan worden verspreid via bestaande gasleidingen. Nieuwe leidingen zijn dus niet nodig. Overwater voorziet dat groene waterstof mogelijk wordt: “Het is bewezen technologie. Er zijn al kleinschalige proefprojecten en de tendens is om grotere fabrieken te gaan bouwen. Er zullen ook meer tankstations voor waterstof komen.”

Overwater vervolgt: “We zijn ook op zoek gegaan naar nieuwe technologieën die passen in onze ervaring met projecten voor de industrie. Daarom zijn we heel blij met de exclusieve samenwerking met technologiebedrijf BTG Bioliquids in Enschede op het gebied van pyrolyse olie”. 
 

Bekijk meer: