Waterschappen

Waterschappen werken al jaren aan duurzaamheid, onder meer door de oprichting van grondstoffen- en energiefabrieken, waarin uit afvalwater duurzame energie en biogas wordt geproduceerd. “Een van de belangrijkste taken van de waterschappen is met maatregelen inspelen op de klimaatverandering, zoals het versterken van dijken, om te zorgen dat Nederland droge voeten houdt. Vanuit die optiek zijn juist de ‘waterschappers’, met hun technische kennis, goed toegerust én gemotiveerd om ook te werken aan het beperken van de effecten van de klimaatverandering, zegt Hans Oosters, voorzitter van de Unie van Waterschappen.

Klimaatakkoord

De Green Deal Energie, die voortvloeit uit het recente mondiale Klimaatakkoord van Parijs, sluit naadloos aan op het sectorale klimaatakkoord dat het Rijk al eerder met de waterschappen sloot. Daarin streven de waterschappen naar dertig procent energie efficiënter en zuiniger werken, naar veertig procent zelfvoorzienend met duurzame opwekking van energie en dertig procent minder uitstoot van broeikasgassen in 2022. De waterschappen liggen hiermee op koers, zegt Oosters.

“De nieuwe ‘deal’ is een afspraak om er daar nog een schepje bovenop te doen. De terreinen en installaties van de waterschappen zijn daarvoor heel geschikt. Ze liggen vaak ver verwijderd van woningen en moeten al aan veel (milieu-)eisen voldoen. De stap naar het plaatsen van bijvoorbeeld windmolens is daarom minder groot dan elders. Ook warmtewinning bij rioolwaterzuiveringsinstallaties en koudewinning uit oppervlaktewater bij poldergemalen zijn mogelijkheden.”

Belemmeringen wegnemen

Op 21 maart wordt tevens de Digitale Energiekaart gelanceerd. Het is een overzicht van alle 220 duurzaamheidsinitiatieven en projecten bij de waterschappen. Oosters: “De kaart is bedoeld om van elkaar te leren: de waterschappen onderling, maar ook in de samenwerking met gemeenten, provincies en organisaties.”

Het mes snijdt aan twee kanten, zo verklaart Oosters de afspraak met het Rijk. “Het Rijk heeft de belangrijke opgave om de afspraken uit het Parijse Klimaatakkoord na te komen en wij als waterschappen maken gebruik van de bekendheid die we hiermee krijgen als lokale producent van duurzame energie. Wij vragen het Rijk bovendien wettelijke belemmeringen weg te nemen, bijvoorbeeld voor het plaatsen van windmolens en stimulerende maatregelen te nemen voor energiebesparing en duurzame energieproductie.”

Bekijk meer: