Elektrische taxi

In de grotere steden wordt er al jaren hard gewerkt om alle taxi’s om te zetten naar volledig elektrische auto’s. Het CO2-neutraal rijden van alle taxi ritten kan een aanzienlijk verschil maken in de grotere steden zoals Rotterdam of Amsterdam.

Elektrisch rijden

Er voor zorgen dat een groot deel van het stedelijk vervoer veranderd naar elektrische transportmiddelen heeft een verschillende gunstige factoren. Denk hierbij aan bijvoorbeeld minder geluidsoverlast, betere luchtkwaliteit in de stad (minder smog) en wat het voor het milieu betekent.

Minder geluidsoverlast
Elektrische auto’s en andere voertuigen verplaatsen zich met minder geluid, simpelweg omdat de elektromotoren stil zijn. In de steden, waar er vaak langzaam gereden wordt, maakt dit een aanzienlijk verschil. Doordat er niet hard wordt gereden ontstaat er ook het geluid van de banden niet. Combineer geen banden geluiden en geen motorgeluiden en je hebt ineens een enorm stille stad!

Luchtkwaliteit
Doordat er gebruik wordt gemaakt van een elektromotor is wordt er geen schadelijke voertuigemissie uitgestoten. Hierdoor leveren de elektrische voertuigen een positieve bijdrage aan de luchtkwaliteit.

Milieu
Vandaag de dag is iedereen er van op de hoogte hoe schadelijk e uitlaatgassen zijn van al het vervoer. De uitlaatgassen creëren namelijk een enorme CO2-uitstoot waar elektrische auto’s (bijna) niets van uitstoten. Waarom bijna? Dit komt doordat er ook hybride auto’s zijn die zowel een elektromotor als een benzine/dieselmotor hebben. Ook wordt er gekeken naar de productie, recycling of sloop van de elektrische auto’s en de reguliere auto’s gekeken aangezien dit ook meetelt aan de emissie. 

Bekijk meer: