CO2-opslag

CO2-opslag is al jaren het gesprek van de dag onder vele wetenschappers die zich bezig houden met het milieu, met de welbekende CO2-uitstoot en de nodige maatregelen die moeten worden genomen. Maar wat is CO2-opslag nu eigenlijk? Eenvoudig gezegd hebben we het over een overgangsmaatregel die ervoor moet zorgen dat de huishoudens van tegenwoordig worden omgezet in duurzame energiehuishoudens. CO2 is zeer belastend voor het milieu. Naar verwachting gaat het ongeveer veertig jaar duren voordat de overgang daadwerkelijk plaats zal vinden en kan worden afgerond. Hierdoor wordt CO2-opslag uiteindelijk overbodig. Totdat de overgang voltooid is, helpt CO2-opslag de CO2-uitstoot te beperken, waardoor er minder druk op het milieu staat.

Carbon Capture and Storage

CO2 opslaan is niet erg eenvoudig. Om dit te kunnen opslaan is het nodig het gas af te vangen en dit te vervoeren naar de locatie waar de CO2 opgeslagen dient te worden. Met Carbon Capture and Storage, CCS, is het mogelijk binnen korte tijd grote hoeveelheden CO2 uit te lucht te houden. Zo wordt het niet eerst in de lucht opgenomen, maar al opgevangen voordat het in de lucht vrijkomt. Hiermee kan er dus aanzienlijk veel schade aan het milieu voorkomen worden. CCS moet echter nog verder ontwikkeld worden en Nederland heeft hierbij een betere uitgangspositie dan de meeste andere landen.

Waarom kent Nederland een betere uitgangspositie?

Het is natuurlijk makkelijk te zeggen dat ons land een meer dan goede uitgangspositie heeft voor het ontwikkelen van CCS, maar hier moet uiteraard wel een duidelijke uitleg aan gegeven worden. Nederland heeft op de eerste plaats een uitstekende uitgangspositie doordat er meer dan gemiddeld kennis van de techniek aanwezig is. Daarnaast wil het Nederlandse bedrijfsleven erin investeren en is het technisch ook mogelijk. Ons land kent veel ervaring met aardgasvelden en gastransport, wat zeer in het voordeel werkt. Daarnaast zijn er voldoende lege olie- en gasvelden die geschikt zijn. De Europese Unie is er voorstander van en dit zorgt ervoor dat er een aanzienlijke kans bestaat dat Nederland CCS snel kan realiseren.

Kosten voor CO2-opslag en afvang

Eigenlijk is alles omtrent CO2 duur, maar ook hiervoor geldt dat wanneer de hoeveelheid toeneemt, de kosten afnemen. Hierbij valt te denken aan het afvangen, het transporteren en het opslaan van CO2. Uiteraard wordt er ook onderzocht welke mogelijkheden er zijn om de techniek voor de afvang van CO2 te verbeteren en verder te ontwikkelen om de kosten omlaag te brengen. De elektriciteitsproductie dient ook ontwikkeld te worden. Zo worden er andere manieren onderzocht die een geconcentreerde stroom CO2 kunnen produceren. Hierbij valt te denken aan verbranding met pure zuurstof in plaats van lucht en aan kolenvergassing. Dit zou moeten resulteren in een goedkopere en eenvoudigere afvang van CO2.

Het recht op CO2-uitstoot

Wanneer we het hebben over CO2-uitstoot, dan weet iedereen eigenlijk direct dat dit zeer slecht voor het milieu is en dat er alles aan gedaan moet worden om de CO2-uitstoot te beperken. Dit heeft ertoe geleid dat er een prijs staat op CO2 binnen het Europese systeem voor emissiehandel. Emissie betekent uitstoot. Makkelijk gezegd is het dus zo dat bedrijven het recht op uitstoot kopen. Vermoedelijk worden de kosten voor het uitstoten van CO2 hoger dan de kosten voor het afvangen en opslaan, waardoor er een financieel voordeel uit te situatie kan worden voortgebracht.

Bekijk meer: