Alternatieve energie

Alternatieve energie is energie die wordt verkregen met behulp van de natuur. Denk aan energie uit wind, uit de zon of het water. Wanneer de hele wereld gebruik zou gaan maken van alternatieve energie, dan zou dat het einde betekenen van fossiele brandstof, waarbij ontzettend veel CO2 vrijkomt.

Het zoeken naar alternatieve energie is noodzakelijk

Wereldwijd wordt er voortdurend gewerkt aan nieuwe innovaties. Denk aan de diverse nieuwe soorten koffieapparaten die de afgelopen jaren op de markt zijn gekomen. We willen het onszelf steeds makkelijker maken en om dit te realiseren worden er steeds meer nieuwe apparaten ontwikkeld en in gebruik genomen. Dit betekent dat er ook steeds meer energie nodig is. Echter, over de hele wereld raken de kolenmijnen uitgeput. Daarnaast zal er ook ongetwijfeld ooit een einde komen aan het oppompen van olie. Het is dan ook noodzakelijk om te zoeken naar nieuwe bronnen van energie.

Nadelig voor het milieu

Wetenschappers zijn zich er goed van bewust dat er nieuwe bronnen van energie gevonden moeten worden en in gebruik moeten worden genomen. Er zijn dan ook al een aantal methodes bedacht om aan energie te komen. Echter, deze manieren zorgen vaak voor een enorme belasting voor het milieu. Daarnaast is de investering ook niet gering.

Windmolens

We zien ze overal in Nederland staan; windmolens. Deze vorm van alternatieve energie is ideaal. Het is dan ook niet vreemd dat veel boerderijen en bedrijven een eigen windmolen op het erf of terrein plaatsen. Een windmolen kost ongeveer anderhalf miljoen euro. Voor dit bedrag krijgt u een windmolen die vijftien tot twintig jaar onderhoudsvrij meegaat en gemiddeld 400 huishoudens van stroom voorzien. Dit alles in verhouding met elkaar betekent dat de investering er binnen slechts een half jaar tijd uitgehaald kan worden.

Zonnepanelen en zonneboilers

Het zou al ontzettend veel helpen wanneer iedereen gebruik zou gaan maken van zonnepanelen, zonnecelen, zonneboilers en combiboilers. Met slechts enkele uurtjes per dag wordt er voldoende energie verkregen om een huishouden te voorzien van stroom en warm water. Hier is uiteraard ook een investering voor nodig en eigenlijk is het zo dat ieder huishouden ‘op zichzelf staat’. Hiermee willen we zeggen dat het, in tegenstelling tot de windmolens, niet mogelijk is met een enkele installatie honderden huishoudens van stroom en warm water te voorzien. De kosten zijn dan ook een stuk lager dan die van een windmolen. Voor een gemiddelde zonne-energie installatie bent u maximaal vijfduizend euro kwijt, afhankelijk voor welke vorm van zonne-energie u kiest. De gemiddelde terugverdientijd ligt tussen de zeven en negen jaar. Dit wil zeggen dat u binnen deze tijd het geld van de investering heeft terug verdiend met uw besparing op de energierekening.

Energie uit water

Zonne-energie en windmolens worden veel vaker ingezet voor het verkrijgen van energie dan water. Waarom? Omdat het effectiever en efficiënter is. Nog altijd vinden er ontwikkelingen plaats wanneer het gaat om het verkrijgen van energie met behulp van water. Dit is dan ook zeker een betere oplossing dan kernenergie, waar ontzettend veel mensen op tegen zijn.

Het vinden van de juiste oplossing

Wetenschappers zijn voortdurend bezig met het vinden van nieuwe mogelijkheden om energie op te wekken op een milieuvriendelijke manier. Alternatieve energie is hierbij het uitgangspunt. De hoge kosten voor de realisatie zijn in de meeste gevallen nog steeds een struikelblok.

Bekijk meer: