Tagarchief: co2-neutraal alternatief

Onze nieuwe partner PaperWise

Wij  verwelkomen onze nieuwe duurzame partner PaperWise !

Duurzaam Papier en duurzaam Karton

PaperWise - duurzaam papier en duurzaam kartonWaarom landbouwafval vernietigen, terwijl het verwerkt kan worden tot een perfecte grondstof voor duurzaam papier en duurzaam karton ?

PaperWise wint cellulose uit landbouwafval. Met veel aandacht voor mens en milieu verwerkt PaperWise deze cellulose vervolgens tot hoogwaardig, duurzaam papier en duurzaam karton. Daarbij is het productieproces van PaperWise volledig CO2-neutraal.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie PaperWise

         PaperWise voor duurzaam Papier en duurzaam Karton !

Onze nieuwe partner Pure Power

Pure Power - Houtpellets als CO2-neutraal alternatiefWij verwelkomen onze nieuwe partner Pure Power !

Houtpellets als CO2-neutraal alternatief

Pure Power levert als groothandel het CO2-neutraal product houtpellets in Nederland, België en Noordwest Duitsland, als duurzaam alternatief voor vervuilende fossiele brandstoffen.

Pure Power is opgericht vanuit de visie bestaande fossiele brandstoffen te vervangen door pure CO2-neutrale en vooral ook financieel aantrekkelijke brandstoffen. Er zijn uitstekende CO2-neutrale alternatieven voor het gebruik van vervuilende fossiele brandstoffen. De productie van warmte met biomassa is zo’n alternatief.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie Pure Power

Voor houtpellets als CO2-neutraal alternatief… Pure Power

Onze nieuwe partner Zalsman Kampen

CO2-neutraal drukwerkWij verwelkomen onze nieuwe duurzame partner Zalsman Kampen !

CO2-neutraal duurzaam drukwerk

Zalsman Kampen is een samenwerking tussen het grafimediabedrijf Zalsman B.V. en IMpact (sociale werkvoorziening Kampen) en produceert CO2-neutraal duurzaam drukwerk.

In de drukkerij wordt werkgelegenheid geboden aan 40 mensen waarvan 32 personen, die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, gedetacheerd zijn bij Zalsman Kampen. Verder is er een nauwe samenwerking met de overige afdelingen binnen IMpact om samen alle drukwerk orders te verwerken.

Aangezien Zalsman Kampen onderdeel uitmaakt van het grafimedia bedrijf Zalsman B.V. in Zwolle, kan er – ongeacht de wensen van de klant – altijd een totaaloplossing op maat worden geboden.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie Zalsman Kampen

Voor CO2-neutraal duurzaam drukwerk… Zalsman Kampen