E2-Energie – Uw partner in zonne-energie

Ontwikkelt, realiseert, onderhoudt en monitort zonne-energiesystemen

E2-Energie - Uw partner in zonne-energie

De energie van de zon zorgt voor leven, warmte en een duurzame toekomst. E2-Energie helpt haar klanten zelfvoorzienend te worden met zonne-energie en helpt graag de keuzes te maken die nodig zijn om zelf lokaal zonne-energie op te wekken.

E2-Energie wil samen met haar klanten onderdeel uitmaken van de grootste uitdaging van deze tijd: de energietransitie.

E2-Energie zelf aan het woord

Sinds 2010 deden wij ervaring op bij ruim 1750 opdrachtgevers, met kleine en grote projecten. Volgens ons laat dit zien dat zelf zonne-energie opwekken eenvoudig bereikbaar is in vrijwel alle omstandigheden. De zon voorzag onze klanten al van circa 36 megawatt aan energie. E2-Energie is een marktpartij met ruime ervaring en expertise opgedaan in de praktijk.

We helpen onze klanten inzicht te krijgen in de prestaties van de zonnepanelen. Een belangrijk middel vormt daarbij de online en realtime applicatie SolarFocus, dat het rendement en de status van alle door ons geleverde systemen voor zonne-energie overzichtelijk weergeeft. Beschikbaar via website, smartphone app en narrowcasting.

Zonne-energie kennen we van de zonnepanelen op daken en die zijn in de loop der jaren steeds verder ontwikkeld. In technisch opzicht wordt het onderscheid nu vooral gemaakt door de inbedding van het PV-systeem in het totaal van installaties, karakteristieken van een gebouw en de wijze van energieverbruik. E2- Energie houdt rekening met onder andere de constructieve belasting, overspanning- en bliksembeveiliging, gebouwbeheerssystemen en aansluiting op de bestaande stroomvoorziening.

Wij werken op basis van een prestatiegarantie. De via ethernetkabel of mobiele verbinding geleverde data, voorzien onze klanten van een optimale beleving van zelfvoorzienend zijn. Tegelijk maakt het onze onderscheidende en proactieve wijze van beheer en onderhoud mogelijk. We grijpen zelf in als het rendement achter blijft en bieden uitgebreide mogelijkheden voor kWh-garanties of prestatiecontracten.

E2-Energie zorgt zo dat gemeentehuis, ziekenhuis, industrieterrein, appartementencomplex en woningen op duurzame manier worden voorzien van zonne-energie. Of het nou gaat om stroomvoorziening voor een enkel gebouw of voor een groep gebouwen en mensen. Het is de investering in en van de toekomst. Het is onze ervaring dat een werkelijk duurzaam rendement vraagt om kwalitatief hoogwaardige technische installaties en het beheer ervan.

SDE+ Advies

Voor investeringen in zonne-energie is subsidie beschikbaar onder de SDE+ regeling. SDE+ staat voor Stimulering Duurzame Energieproductie. In 2018 zijn er twee openstellingsrondes voor de toekenning van subsidie: voorjaar en najaar. E2-Energie kan u volledig ontzorgen bij het aanvragen van de SDE-subsidie.

Voor meer informatie >> website E2-Energie

Voor duurzame energie middels zonne-energie systemen… E2-Energie!

Leverancier duurzame producten