WEA Noord-Holland

Advies inzake duurzame energie & energiesubsidies

EnergiesubsidiesMaatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) staat bij WEA Accountants & Adviseurs hoog in het vaandel. Binnen met name de WEA-vestigingen in Noord-Holland is veel deskundigheid opgebouwd op het gebied van wind- en zonne-energie. Maar ook op het gebied van het verder verduurzamen van uw bedrijf ontwikkelt de kennis zich binnen de WEA-organisatie snel.

WindenergieWEA windenergie
Exploitanten van windturbines zien zich geconfronteerd met veel obstakels op het gebied van ondermeer energiesubsidies, -vergunningen en -belastingen. Ook op het gebied van financiering en waarderingen is er veel werk te doen. De kennis van een ervaren adviseur is daarom onontbeerlijk voor een goede bedrijfsvoering.

WEA Accountants & Adviseurs beschikt al zo´n 20 jaar over specifieke kennis op dit terrein en heeft voor deze exploitanten een advies op maat. Dé WEA-specialist op het gebied van windenergie is mr. N.J.M. (Koos) Neuvel. De heer Neuvel is fiscalist en registeraccountant en mag zich inmiddels een autoriteit noemen in de wereld van windenergie, zowel bij de windturbine exploitanten als bij de energieleveranciers.

Zonne-energieWEA zonne energie
Nederland heeft forse ambities op het gebied van zonne-energie. Voor bedrijven zijn er dan ook de nodige mogelijkheden voor zonne-energie, al dan niet met energiesubsidie. Wij adviseren u daar graag bij. Uiteraard behoort het fiscaal optimaliseren van uw investering in zonne-energie hier ook bij.

EnergiesubsidiesDuurzame adviezen
Samen werken aan een betere maatschappij is onze ambitie en dat begint bij onszelf. Vandaar dat ook wij ons bedrijf aan het verduurzamen zijn. Dat gaat van het verlagen van ons energieverbruik, door isolatie of bewegingsmelders, tot het verduurzamen van ons verbruik door bijvoorbeeld ledverlichting en zonne-energie. Maar ook door het digitaliseren van onze werkprocessen, zodat het papierverbruik tot een minimum wordt beperkt. Graag gaan we met u het gesprek (en soms de discussie) aan om dit ook voor uw bedrijf te realiseren.

Voor meer informatie >> website WEA Noord-Holland

WEA Noord-Holland… Advies inzake duurzame energie & energiesubsidies

Leverancier duurzame diensten

energiesubsidies