Uitkomst verkiezingen

Uitkomst verkiezingen was helder en duidelijk

Uitkomst verkiezingen 2017Hoewel veel politici tijdens de afgelopen verkiezingscampagnes milieu-issues leken te mijden, waren veel kiezers wél geïnteresseerd in onderwerpen als klimaat en milieu. De uitkomst van de verkiezingen laat dan ook zien, dat de partijen met de meest ambitieuze klimaatplannen (GroenLinks, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren) qua Kamerzetels bijna zijn verdubbeld!

Voorafgaand aan de verkiezingen gebruikten ook meer dan 155.000 mensen het Groen Kieskompas om hun standpunten te vergelijken met die van politieke partijen. Enkele uitkomsten van de daarbij gebruikte vragenlijsten waren:

  • 85% van de invullers is tegen het openhouden van kolencentrales
  • 74% is een voorstander van rekeningrijden
  • 80% van de invullers is voor het stoppen met gaswinning in Groningen.

Tot welk regeerakkoord zal deze uitkomst van de verkiezingen leiden?

De vele uitgebrachte stemmen op partijen met ambitieuze klimaatplannen zullen – als men de Nederlandse kiezer tenminste serieus neemt – niet genegeerd kunnen worden bij de formatie van onze nieuwe regering. Binnen het regeerakkoord zal het nakomen van de klimaatafspraken van Parijs dus een van de centrale thema´s moeten zijn.

Dit óók bij een eventueel te formeren minderheidskabinet van VVD, CDA en D66, waarbij een sterke oppositie voor een parlementaire meerderheid zal moeten zorgen (ondermeer bij besluiten die gaan over of raken aan klimaat en milieu).

Trouwens… de VVD en het CDA hebben zich destijds toch óók gecommitteerd aan de klimaatafspraken van Parijs…?! en dus… zal de uitkomst van deze verkiezingen wel moeten leiden tot een mooi en duurzaam Nederland!

Uitkomst verkiezingen 2017

>> duurzaam nieuws <<