Tagarchief: voorontwerp Klimaatwet

Voorontwerp Klimaatwet

Klimaatwet: Hoopvol initiatief binnen de Nederlandse politiek.

KlimaatwetDe fractieleiders van PvdA en GroenLinks in de Tweede Kamer kwamen deze week – op initiatief van Jesse Klaver van GroenLinks – met een initiatiefvoorstel voor een Klimaatwet.

Op basis van deze Klimaatwet moet de Nederlandse regering jaarlijks een klimaatbegroting opstellen, die gebaseerd is op klimaat- en energieplannen. In de begroting worden doelen voor vermindering van broeikasgassen, stimulering van duurzame energie en energiebesparing vastgelegd.

De doelstellingen kunnen gefaseerd worden bereikt, met in 2030 al een terugdringing van de CO2-uitstoot met 55 procent ten opzichte van 1995. De CO2-uitstoot moet in 2050 met minstens 95 procent zijn teruggedrongen.

Meer informatie:

Voorontwerp Klimaatwet

PvdA en GroenLinks willen klimaatwet (NRC)

>> duurzaam nieuws <<