Tagarchief: Stop TTIP

TTIP Leaks

Geheime documenten over TTIP onderhandelingen

TTIP onderhandelingenGreenpeace Nederland heeft onder de naam ´TTIP Leaks` geheime documenten gepubliceerd over de TTIP onderhandelingen. Dit om de zo nodige transparantie inzake deze TTIP onderhandelingen te bevorderen en op basis daarvan een goed geïnformeerd publiek debat over de TTIP onderhandelingen inhoud te geven.

De onderhandelingen over een TTIP verdrag dreigen te leiden tot verregaande consequenties voor het milieu en de levens van meer dan 800 miljoen burgers in Europa en de Verenigde Staten. De geheime documenten over de TTIP onderhandelingen bevestigen dat de sterke bezwaren die miljoenen burgers inmiddels al hebben geuit niet ongegrond zijn: de TTIP onderhandelingen dreigen te resulteren in een enorme verschuiving van macht van burgers c.q. democratisch gekozen regeringen naar de ´big business`.

De geheime documenten over de TTIP onderhandelingen zijn te vinden op de website van Greenpeace Nederland. Klik daarvoor op de onderstaande afbeelding/link:

TTIP leaks - TTIP onderhandelingen

PS: Maak op de Greenpeace pagina gebruik van het menu aan de linkerkant, waarmee u de diverse onderdelen van de geheime documenten over de TTIP onderhandelingen afzonderlijk kunt bekijken (en eventueel downloaden). Ook het menu-item FAQ is aan te bevelen.

Help deze geheime documenten over de TTIP onderhandelingen verspreiden !

>> duurzaam nieuws <<

ICS een verbetering?

Gus van Harten over ICS versus ISDSPublieke discussie over de vraag:
Is ICS een verbetering ten opzichte van ISDS ?

Wij vragen graag uw aandacht voor een publieke discussie tussen professor Gus van Harten (Osgoode Hall Law School of York University) en een vertegenwoordiger van de EU Commissie.

De heer Gus van Harten geeft hierbij aan waarom hij de nieuwe ICS arbitrageregeling (Investment Court System) niet de verwachte, gehoopte verbetering vindt ten opzichte van de fel bediscussieerde ISDS arbitrageregeling (Investor-State Dispute Settlement) binnen het in wording zijnde TTIP verdrag tussen de EU en Amerika.

Klik hier om de discussie op YouTube te bekijken

>> duurzaam nieuws <<

Weerstand tegen TTIP neemt toe

EU-enquête wijst uit: Weerstand tegen TTIP neemt toe.

Weerstand tegen TTIPDe laatste opiniepeiling van de Europese Commissie toont aan: Hoe meer de Europese burgers weten over TTIP en CETA, hoe minder ze die willen.

In 24 van de 28 EU-lidstaten is de steun voor de lopende onderhandelingen gedaald met gemiddeld 5%, terwijl de afwijzing ervan met 7% steeg. In vier EU-landen, waaronder Duitsland, is de meerderheid van de bevolking nu tegen het EU-VS vrijhandelsakkoord. In Nederland daalde de steun voor dit vrijhandelsakkoord met 10% ten opzichte van het voorjaar van 2015.

Mocht u uw stem tegen TTIP nog niet uitgebracht hebben, dan kunt u dat alsnog doen door op onderstaande link te klikken:

Onderteken het Europees burgerinitiatief tegen TTIP

>> duurzaam nieuws <<

TTIP-protest 10.10.15

TTIP protestOp 10 oktober a.s. zal er in Amsterdam een TTIP-protest plaatsvinden (start: 13:00 uur, Jonas Daniël Meijerplein), waaraan hopelijk vele duizenden mensen zullen deelnemen. Omdat wij er van overtuigd zijn dat dit TTIP-protest een wezenlijke bijdrage kan/zal leveren aan het beschermen van (1) de duurzame ontwikkelingen in ons land en (2) de Nederlandse rechtsorde (voorkomen dat multinationals op de stoel van onze Nederlandse rechters komen zitten), willen wij hier graag aandacht voor vragen.

Wil je meer weten over TTIP?
Kijk dan naar onze volgende Blogs:

>> TTIPalarm Arjen Lubach  en  StopTTIP vs EU Commissie <<


Wil je iets doen om dit TTIP-protest tot een zo groot mogelijk succes te maken?
Klik dan op onderstaande afbeelding:

TTIP-protest 10.10.15

én… er wordt 10 oktober a.s. in Amsterdam óók op je gerekend! 

>> duurzaam nieuws <<

StopTTIP vs EU Commissie

Achtergrondinformatie over Rechtszaak StopTTIP vs Europese Commissie. 

Stop TTIPOp 10 november 2014 heeft het StopTTIP initiatief bij het Europese Hof van Justitie in Luxemburg een rechtszaak aangespannen tegen de Europese Commissie. De rechtszaak houdt verband met een beslissing van de Europese Commissie om het Europees burgerinitiatief ECI (European Citizen’s Initiative) – met betrekking tot de controversiële EU-USA handelsovereenkomst TTIP – te blokkeren.

Dit burgerinitiatief zou – indien toegelaten – de Europese Commissie hebben gedwongen om haar beleid inzake TTIP te heroverwegen en een hoorzitting in het Europese parlement toe te staan over deze in de maak zijnde handelsovereenkomst.

Gelet op het belang van deze zaak brengen wij de achtergronden ervan graag onder de aandacht:

>>  Background Information ´StopTTIP lawsuit`  <<

.
(zie ook onze Blog #TTIPalarm Arjen Lubach)

Stop TTIP - Take action

>> duurzaam nieuws <<

#TTIPalarm Arjen Lubach

#TTIPalarm Arjen LubachArjen Lubach roept in zijn televisieprogramma ´Zondag met Lubach` mensen die zich zorgen maken over het in de maak zijnde TTIP verdrag op om dit kenbaar te maken, daarbij gebruikmakend van de ´hashtag` #TTIPalarm.

Dit omdat aan het TTIP verdrag en het daaraan gekoppelde ISDS (waarmee de Nederlandse rechtspraak omzeild kan worden door multinationals) tot nu toe niet of nauwelijks aandacht wordt besteed door de Nederlandse media.

Graag geven wij middels deze Blog gehoor aan deze oproep.
(deze Blog verschijnt met #TTIPalarm ook binnen ons social media netwerk)

>> Klik hier voor het bekijken van Zondag met Lubach <<

.
(zie ook rechtszaak StopTTIP vs EU Commissie)