Tagarchief: SHELL story

Interview met SHELL

Interview met SHELL in ´Room for Discussion`

Interview met Shell

Ewald Breunesse van SHELL

Na mijn Blog over het interview met Polly Higgins in Room for Discussion, leek het mij goed om óók een Blog te publiceren over het – tijdens voornoemd interview aangekondigde – interview met Shell op 9 juni 2016 . Dit temeer, omdat aan Polly Higgins was toegezegd dat in het interview met Shell haar ecocide-wet ook ter sprake zou worden gebracht (wat overigens niet gebeurd is…)

Na eerdere Blogs op ons platform onder de noemer ´SHELL Story`, wil ik opmerken dat Ewald Breunesse (Manager Energy Transitions bij Shell) in het onderstaand te volgen interview een genuanceerdere, positievere gesprekspartner blijkt te zijn dan de huidige CEO van Shell, Ben van Beurden (en diens voorganger).

Dit neemt niet weg dat uit dit interview toch ook weer naar voren komt dat het beleid van Shell op het gebied van duurzaamheid – vorm te geven door concrete, substantiële investeringen in R&D op het gebied van duurzame, niet-fossiele energievormen (op dit moment nog maar 1% van de totale R&D investeringen van Shell) – op z´n zachtst gezegd nog wat aarzelend is.

Daarbij is Shell nogal geneigd om zaken vooruit te schuiven ´omdat het wachten is op overheden, olieproducenten, consumenten, aandeelhouders, …` bij het omarmen van de noodzakelijke transitie naar duurzame, niet-fossiele vormen van energie. Welke (voortrekkers)rol hadden de ´Captains of Industry` zich in deze wereld ook weer toebedacht…?

Nico van der Wel

Bekijk het hele interview met SHELL:

interview met shell

Klik op bovenstaande afbeelding om het gehele interview met Ewald Breunesse van SHELL te zien.

>> duurzaam nieuws <<

De ´continuing SHELL story`

Wil SHELL dan tóch geen duurzaam bedrijf worden…?!

SHELL storyOp de aandeelhoudersvergadering van Shell op 24 mei 2016 zal het stemadvies ´TEGEN` van het Shell bestuur besproken worden, met betrekking tot de door aandeelhouder Follow This ingediende aandeelhoudersresolutie ´SHELL wordt een duurzame energiebedrijf`.

Dat deze zaak niet alleen de ´activistische`aandeelhouder Follow This bezig houdt, mag blijken uit onderstaande reactie van een van de kleinere Shell aandeelhouders:

Shell story

Laten we inderdaad hopen dat de Nederlandse pensioenfondsen een realistischer beeld van de toekomst hebben dan het Shell bestuur en dus… zuinig zullen zijn op de opgebouwde pensioengelden van Nederlandse burgers!

Oók deelnemen binnen Follow This? >> Change the world: buy Shell !

Zie ook:
Denkwijze van een ´Captain of Industry`

>> duurzaam nieuws <<

Denkwijze van een ´Captain of Industry` (2)

SHELL: The continuing story…

Shell - Ben van Beurden in NieuwsuurDe topman van Shell, de heer Ben van Beurden, speelde zichzelf afgelopen week ´in de kijker` door een interview in het programma Nieuwsuur. Daarbij rezen mij de haren ten berge (heeft Shell nu nog steeds niet begrepen wat er óók van Shell verwacht wordt na de Klimaattop in Parijs …?!)

Aangezien ik niet denk (en zéker niet hoop) dat ik de enige ben die zich heeft geërgerd aan de dommepraat van de heer Van Beurden, wil ik hier verwijzen naar onderstaande persiflage van ´De Partizanen`. Hopelijk helpt het ook anderen om de opgelopen ergernis met een lach te verwerken 🙂

SHELL - De Partizanen

(klik op bovenstaande afbeelding om de persiflage van De Partizanen op YouTube te bekijken)

Waarom ´The continuing story` ?

Omdat ik me al eerder heb geërgerd aan een (voormalig) topman van Shell, Jeroen van der Veer, die zich óók al niet van z´n beste kant liet zien tijdens een uitzending van het programma ´De achterkant van het Gelijk` (zie mijn Blog van 16 november 2014)

Dit bericht is gepubliceerd door Nico van der Wel
en geeft niet persé ook de mening van al onze Partners en Members weer.

>> duurzaam nieuws <<

Denkwijze van een ´Captain of Industry`

Denkwijze van een captain of industryAfgelopen donderdagavond heb ik met veel belangstelling gekeken naar het programma ´De Achterkant van het Gelijk`, waarin aandacht werd besteed aan dreigende klimaatproblemen als gevolg van de overmatige CO2 uitstoot van onze huidige samenleving.

Een achttal gasten, ondermeer uit kringen van de wetenschap, het bedrijfsleven en de overheid, werden door Marcel van Dam bevraagd over hun visie over de huidige klimaatproblematiek.

Ik kan betreffende uitzending (< klik) van harte aanbevelen!

Eén van de twee (dus in minderheid vertegenwoordigde) dames binnen het gezelschap, Marjan Minnesma (directeur van Urgenda), gaf aan dat onderzoek heeft uitgewezen dat alle technische en economische mogelijkheden aanwezig zijn om het tij nog tijdig te keren door onze samenleving/economie te innoveren (en daarbij duizenden nieuwe banen te scheppen).
Maar… dat moeten we dan wél willen! Ik sluit me graag bij deze denkwijze aan!

Anders is het gesteld met de kennelijke denkwijze van de ´captain of industry` Jeroen van der Veer (de voormalige CEO van Shell), die mij verbaasd deed staan met uitspraken waarvan mijn tenen kromtrokken.

Zo gaf deze ´captain of industry` – onder verwijzing naar een soort ´SHELL parabel` over een kikker in kokend water – te kennen, dat we zijns inziens maar moeten wachten tot er écht ernstige zaken met ons klimaat gaan gebeuren. Dan komt iedereen vanzelf wel tot het besef dat er toch écht iets moet gebeuren/veranderen… Wat hij dan gemakshalve maar even vergeet is, dat we dan wellicht het ´point of no return` al zijn gepasseerd en in ieder geval de generaties ná ons opschepen met ´herstelbetalingen` die vele malen hoger zijn dan de kosten/investeringen die binnen de door Marjan Minnesma voorgestelde aanpak aan de orde zijn.

Het wordt helemaal ongeloofwaardig als de heer Van der Veer aangeeft dat het ´asociaal` zou zijn (ja, ja!) als oliemaatschappijen zouden besluiten om bijvoorbeeld binnen 5 jaar te stoppen met hun bedrijfsactiviteiten c.q. het blijven boren naar olie. Immers dan zouden de energiekosten wel eens behoorlijk kunnen gaan stijgen (ik neem dat hij dit wél als een tijdelijk verschijnsel ziet…?), waardoor juist de mensen met een laag inkomen het bijzonder moeilijk zouden krijgen…
Afgezien van de vraag of oliemaatschappijen zich werkelijk zo druk maken over mensen met lage inkomens, ziet de heer Van der Veer hierbij gemakshalve ook maar het volgende over het hoofd:

  • We hebben in ons land gelukkig nog steeds een democratisch gekozen Regering, die er voor kan (en hopelijk ook zal blijven) zorgen dat de zwaksten in onze samenleving ontzien worden bij tijdelijke kostenverhogingen als gevolg van noodzakelijke investeringen in een betere toekomst voor ons allemaal (of is de heer Van der Veer er aan gewend c.q. de mening toegedaan dat de Overheid haar oor toch wel zal moeten laten hangen naar de multinationals in deze wereld?);
  • Zouden de energiekosten wellicht niet wat lager kunnen zijn/worden als oliemaatschappijen wat terughoudender zouden zijn met hun investeringen welke gericht zijn op olie-exploratie in kwetsbare gebieden als bijvoorbeeld de Noordpool (samenwerking van SHELL  met ´onze vriend` Putin)? Per slot van rekening zouden deze olievoorraden wel eens niet geëxploreerd hoeven te worden, als we met z´n allen willen wat volgens Marja Minnesma c.q. Urgenda kan…!

Ik hoop dat het gezonde verstand uiteindelijk toch zal zegevieren, zodat ook komende generaties nog een toekomst hebben op deze mooie (maar ook kwetsbare!) planeet.

Dit bericht is gepubliceerd door Nico van der Wel
en geeft niet persé ook de mening van al onze Partners en Members weer.

>> duurzaam nieuws <<