Tagarchief: nieuwe economie

Duurzame inspiratie

duurzame inspiratie

Hebben we allemaal zo af en toe niet wat duurzame inspiratie nodig…?

In deze tijden waarin onderwerpen als klimaatverandering, internationale politieke onrust en te eenzijdig (op het eigenbelang gericht)´economisch denken`ons dagelijks bezighouden, is het goed om geregeld wat ´duurzame inspiratie` op te doen (en te delen).

Daarom willen wij hieronder enkele inspirerende voorbeelden met u delen, die ons deze week opvielen. Het gaat hier om een tweetal mensen die ons duurzame inspiratie geven op het gebied van (een nieuwe, verfrissende kijk op) de economie.


duurzame inspiratieChristian Felber – 44 jaar oud en schrijver van een 15-tal boeken – schudt mensen wakker met zijn TEDxTalk over ´The Economy for the Common Good`. Volgens hem moet het huidige economisch model vervangen worden door een humaan, stabiel en duurzaam model, dat zowel het kapitalisme als het socialisme overstijgt.

Dit model moet volgens hem gebaseerd zijn op waarden die de menselijke verhoudingen doen floreren, namelijk: empathie, waardigheid, solidariteit, samenwerking, rechtvaardigheid en duurzaamheid.

Door te klikken op onderstaande afbeelding, kunt u een van zijn ´TEDx-talks` zien:

duurzame inspiratie


duurzame inspiratieDe tweede duurzame inspirator is professor Paul Bloom.
In onderstaand artikel – binnen het kader van ´Evonomics´ – een krachtige beweging die wereldwijd pleit voor vernieuwing van onze huidige economie naar een geëvolueerde, nieuwe vorm – geeft hij aan dat mensen eigenlijk geen Gelijkheid willen, maar Gerechtigheid.

Het betoog van Paul Bloom is weliswaar gebaseerd op de Amerikaanse situatie, maar is naar onze mening een betoog waar wij ook in Nederland ´iets mee kunnen`.

Door te klikken op onderstaande afbeelding, kunt u het artikel van Paul Bloom lezen:

duurzame inspiratie


Laat u óók inspireren door duurzame inspiratie !

(en verval niet in ´milieu melancholie`)

>> duurzaam nieuws <<

Het Nieuwe Ondernemen

Panel ´Het Nieuwe Ondernemen` van Follow the Money

Het Nieuwe Ondernemen

Enkel en alleen ondernemen om financieel rendement te behalen is op de lange termijn onhoudbaar. Het ´nieuwe ondernemen` – waarbij mens en planeet centraal staan – krijgt in Nederland steeds meer voet aan de grond. Maar hoe werkt dit precies? Waar liggen de kansen voor nieuwe ondernemers? Tegen welke muren lopen ze aan? Hoe maken we onderscheid tussen de ondernemers die daadwerkelijk maatschappelijke en ecologische waarde creëren, en degenen die doen alsof?

Het Nieuwe OndernemenOm hierover met ondernemers, investeerders en consumenten in gesprek te gaan heeft Follow the Money (FTM) – de inmiddels bekende beweging van onafhankelijke journalisten – onlangs een panel geopend over het ‘nieuwe ondernemen’. Hoe werkt dit nieuwe ondernemen – waarbij mens en planeet centraal staan – precies? Waar liggen de kansen voor nieuwe ondernemers? En tegen welke muren lopen ze aan?

Ben jij een ´nieuwe ondernemer` (of wil je dat worden), een impact investeerder of een geïnteresseerde consument? Dan is deelname aan het panel ´Het Nieuwe Ondernemen` wellicht ook interessant voor jóu.

Het Nieuwe Ondernemen - Meer informatie

Wanneer je meedoet aan het panel ontvang je regelmatig een vragenlijst. Ook ontvang je updates over wat er binnen FTM gaande is en wordt je als eerste uitgenodigd voor events over het nieuwe ondernemen waar je andere professionals uit het veld kunt ontmoeten.

Wil je meedoen?
Dan kun je je hier registreren:Het Nieuwe Ondernemen - Mee doen

Duurzaam Perspectief (4)

Scheiding der geesten binnen de ´nieuwe economie`

scheiding der geesten - nieuwe economie

Nu het tijdperk van de ´nieuwe economie` zo langzamerhand is aangebroken, is er een duidelijke ´scheiding der geesten` te zien met betrekking tot het soort bedrijven en de ondernemers die daar achter staan.

Onderstaand een overzicht van de drie categorieën die daarbij kunnen worden onderscheiden:

´Oude` bedrijven/ondernemers binnen de nieuwe economie

Onder ´oud` worden hier bedrijven/ondernemers verstaan die er (nog) niet in geslaagd zijn om te transformeren naar de nieuwe economie en de nieuwe uitgangspunten die daarbinnen gelden.

Als ondernemers binnen deze categorie geen stappen ondernemen om hun bedrijf op korte termijn te transformeren naar de nieuwe economie, zal hun bedrijf uiteindelijk haar bestaansrecht verliezen.

´Hybride` bedrijven/ondernemers binnen de nieuwe economie

Deze categorie betreft bedrijven die activiteiten ontplooien welke ze veelal ook al binnen de oude economie ontplooiden, maar waarbij inmiddels nieuwe, duurzame bedrijfsprocessen worden gehanteerd die passen binnen de uitgangspunten van de nieuwe economie.

Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt van innovatieve toepassingen die door derden (met name de hieronder bedoelde categorie) zijn uitgedacht en vervolgens op de markt zijn gebracht.

Innovatieve, nieuwe bedrijven/ondernemers binnen de nieuwe economie

Onder deze categorie vallen bedrijven die veelal in de nieuwe economie zijn ontstaan en worden geleid door ondernemers die – naast een gezonde kijk op het begrip ´winst maken` – voorál ook gemotiveerd worden door op duurzaamheid gerichte, nieuwe inzichten over hoe we met onze aarde zullen moeten omgaan om deze ook voor komende generaties leefbaar te houden.

Hoewel de categorie ´hybride` bedrijven/ondernemers waarschijnlijk nog wel voor langere tijd de grootste zal zijn, zijn de nieuwe, innovatieve bedrijven onontbeerlijk voor een gezonde – op duurzaamheid gerichte – ontwikkeling binnen het bedrijfsleven en zullen gaandeweg de top van het bedrijfsleven gaan uitmaken.

PS:
Dit artikel is geschreven door Nico van der Wel en geeft niet perse de mening weer van alle Partners en Members binnen dit platform!

Het mag overigens duidelijk zijn dat de duurzame bedrijven binnen ons platform uitsluitend tot de twee laatste categorieën behoren en dat wij ons – naast het promoten van bedrijven uit de tweede categorie – met name ook richten op het zoeken en promoten van bedrijven uit de laatste categorie.

Zie ook Duurzaam Perspectief (1):
Problemen bij omschakeling van oude naar nieuwe economie

Zie ook Duurzaam Perspectief (2):
Oud bedrijfskapitaal zal binnen nieuwe economie verloren gaan

Zie ook Duurzaam Perspectief (3):
Nieuwe Economie… Wat houdt dat in?

Scheiding der geesten binnen nieuwe economie

Duurzaam Perspectief (3)

Nieuwe Economie… Wat houdt dat in?

nieuwe economie.
Nieuwe economie volgens Wikipedia

Volgens Wikipedia is ´Nieuwe Economie` de aanduiding voor een complex aan veranderingen op economisch en technologisch gebied die kort voor het jaar 2000 steeds belangrijker werden. De gevolgen waren in de eerste plaats merkbaar in landen met een innovatieve productie- en diensteneconomie. Dit zijn ook de sectoren waarin de grootste veranderingen plaatsvinden.
De nieuwe economie heeft als basis mondiale technologische veranderingen, zoals internet, nanotechnologie en telecom.

Nieuwe economie versus oude economie

De oude economie staat voor de gevestigde ondernemingen met een traditioneel bedrijfsmodel (business model), waarbij het vaak gaat om massaproductie (productie in grote aantallen tegen een zo laag mogelijke prijs per eenheid). In de nieuwe economie staan vooral innovatie en kennis centraal en worden vaak andere business modellen gehanteerd.

Economische crisis in 2008 bood kansen voor een nieuwe economie

Met de economische crisis in 2008 ging het bolwerk van de oude economie wankelen, maar het viel nog niet om. Met veel kunst en vliegwerk werd in eerste instantie de (oude) economie overeind geholpen. Dit terwijl deze crisis direct aanleiding had kunnen zijn om de economie werkelijk te hervormen en een nieuwe economie op te bouwen, op basis van nieuwe uitgangspunten en een nieuw bewustzijn.

Maar de politiek en het ´grote bedrijfsleven` hebben – in plaats van hervorming naar een nieuwe economie – in eerste instantie alles zo herschikt dat de uitgangspunten van de oude economie gehandhaafd bleven (en daarmee de macht en positie die de direct betrokkenen hieraan ontlenen).

Nieuwe economie: een ei dat op uitkomen staat

Binnen het bedrijfsleven wordt echter – mede vanwege de steeds duidelijker wordende klimaatproblemen – steeds meer ingezien, dat het een kwestie is van aanpassen aan de economie van vandaag en morgen (de nieuwe economie) om er voor te zorgen dat je als bedrijf je bestaansrecht ook voor de toekomst veilig stelt.

Dit inzicht wordt vooral aan de ´onderkant` van het bedrijfsleven zichtbaar bij de kleine(re) bedrijven en innovatieve start-ups met een mede op duurzaamheid gerichte motivatie (zoals bijvoorbeeld de Partners en Members  binnen ons platform) . Maar… elke revolutie begint klein, en op onverwachte plaatsen.

De Nieuwe Economie betekent het einde van het Industriële Tijdperk

Zie ook Duurzaam Perspectief (1):
Problemen bij omschakeling van oude naar nieuwe economie

Zie ook Duurzaam Perspectief (2):
Oud bedrijfskapitaal zal binnen nieuwe economie verloren gaan

Zie ook Duurzaam Perspectief (4):
Scheiding der geesten binnen de nieuwe economie

nieuwe economie

Duurzaam Perspectief (2)

´Oud` bedrijfskapitaal zal binnen nieuwe economie (deels) verloren gaan

Duurzaam Perspectief

Zoals in mijn vorige Blog ´Duurzaam Perspectief (1)` aangegeven, hebben veel grote bedrijven – met een oorsprong in de ´oude economie` – grote moeite om de hoognodige transitie naar de ´nieuwe economie` in te zetten.

Naast het feit dat deze grote bedrijven daardoor kansen laten liggen om koploper te blijven (of worden) binnen de nieuwe economie, lopen ze hierdoor ook gevaar om hun – binnen de oude economie verworven – marktpositie geheel of gedeeltelijk te verliezen binnen de nieuwe economie.

Het gevolg van deze ontwikkeling is dat het binnen deze bedrijven geïnvesteerde bedrijfskapitaal haar waarde (in ieder geval gedeeltelijk) zal verliezen. Tenzij ze het alsnog tijdig aanwenden om zich eventueel binnen nieuwe, innovatieve bedrijven ´in te kopen` (zie verder).

Wat betekent dit voor aandeelhouders?

Aandeelhouders van grote bedrijven zullen dus op hun hoede moeten zijn en tijdig moeten reageren, om te voorkomen dat hún geïnvesteerd vermogen (in aandelen) door bovenbedoelde ontwikkeling óók haar waarde gaat verliezen!

Alternatief: ´inkopen` binnen nieuwe, innovatieve bedrijven

Mochten grote bedrijven geen kans meer zien om hun eigen bedrijfsactiviteiten tijdig aan te passen aan de nieuwe economie, dan ligt een alternatief natuurlijk voor de hand. Even vanuit het perspectief van de grote bedrijven gezien: ´If you can´t fight them, join them` en probeer dus om een substantieel belang te verwerven in nieuwe (nu nog kleinere) en wél duurzaam georiënteerde, innovatieve bedrijven, zodat wellicht zelfs een (totale) overname op de langere termijn mogelijk is. Het op die manier bestede bedrijfskapitaal wordt dan veiliggesteld tegen uiteindelijke devaluatie.

Waarschuwing aan kleinere, innovatieve bedrijven/start-ups

Als je te maken krijgt met aanbiedingen/verzoeken van grote bedrijven om te participeren binnen je bedrijf en daarmee voor financiering te zorgen, waardoor de verdere uitbouw van je bedrijf versneld kan worden… ga daar dan niet te snel op in! 

Belangrijk is om éérst goed na te gaan welke bedrijfsvisie en -cultuur zo´n groot bedrijf heeft. Pas als je er volstrekt van overtuigd bent, dat jouw eigen visie op duurzaam en innovatief ondernemen (inmiddels) ook écht de hunne is (geworden), is een dergelijke stap – op basis van een duidelijk vast te leggen wederzijdse ´win` – het overwegen waard.

PS:
Dit artikel is geschreven door Nico van der Wel en geeft niet perse de mening weer van alle Partners en Members binnen dit platform!

Zie ook Duurzaam Perspectief (1):
Problemen bij omschakeling van oude naar nieuwe economie

Zie ook Duurzaam Perspectief (3)
Nieuwe Economie… Wat houdt dat in?

Zie ook Duurzaam Perspectief (4):
Scheiding der geesten binnen de nieuwe economie

oud geld zal in nieuwe economie verloren gaan

Duurzaam Perspectief (1)

Problemen bij omschakeling van oude naar nieuwe economie

Duurzaam Perspectief

Binnen het kader van een door mij via dit platform te publiceren serie Blogs onder de titel ´Duurzaam Perspectief` wil ik het als eerste hebben over de klaarblijkelijke onmacht van veel grote bedrijven bij een tijdige omschakeling van de oude naar de nieuwe economie.

Laat me hierbij voorop stellen dat er gelukkig ook uitzonderingen zijn, zoals bijvoorbeeld duurzame koplopers als DSM en Interface.

Veel (wellicht wel het merendeel van) grote bedrijven lukt het echter niet om zich tijdig aan te passen aan de nieuwe economie – met als aanjager het begrip Duurzaamheid – die zich inmiddels duidelijk binnen de samenleving aftekent.

Wat belemmert grote bedrijven bij omschakeling naar nieuwe economie?

Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen, waarvan ik hier de volgende wil noemen:

 • Grote bedrijven zijn vaak te ´log` en te bureaucratisch georganiseerd om snelle omschakelingen mogelijk te maken.
 • Grote bedrijven hebben helaas (te) vaak een wat arrogante houding, waarbij er van wordt uitgegaan dat hun grote maatschappelijke impact en (ook politieke) invloed hun voortbestaan wel veilig stelt (wat binnen de nieuwe economie – en de daarmee gepaard gaande ´nieuwe samenleving` – niet zondermeer vanzelfsprekend is).
 • Binnen grote bedrijven – merendeels opgebouwd binnen de oude economie c.q. het industriële tijdperk – onderschat men al gauw de impact die de omschakeling van de oude naar de nieuwe economie zal hebben.
 • Het begrip ´old boys network` houdt binnen de overlegsfeer van/tussen grote bedrijven vaak ook letterlijk in, dat de ´oude garde` – die zich moeilijk los kan maken van de principes van de oude economie – het hier voor het zeggen heeft.
 • Binnen de leiding van grote bedrijven zitten toch ook maar gewone mensen, mét hun menselijke neiging om voor bedreigingen in de toekomst ´de kop in het zand te steken`(zie Psychoanalyse en Klimaatprobleem).

Wat betekent dit voor innovatie binnen het bedrijfsleven?

De omschakeling naar de nieuwe economie – en de daarmee gepaard gaande innovatie – zal binnen het bedrijfsleven dus voornamelijk ´van onderop` moeten komen. Dit betekent dat vooral ook kleine(re) innovatieve bedrijven/start-ups de toekomst zullen hebben (zoals bijvoorbeeld de leveranciers van duurzame diensten en duurzame producten binnen ons platform).

PS:
Dit artikel is geschreven door Nico van der Wel en geeft niet perse de mening weer van alle Partners en Members binnen dit platform!

Zie ook Duurzaam Perspectief (2):
Oud bedrijfskapitaal zal binnen nieuwe economie verloren gaan

Zie ook Duurzaam Perspectief (3)
Nieuwe Economie… Wat houdt dat in?

Zie ook Duurzaam Perspectief (4):
Scheiding der geesten binnen de nieuwe economie

omschakeling-naar-nieuwe-economie-duurzaam-perspectief

Interview met Herman Wijffels

Interview met Herman WijffelsOpenhartig interview met Herman Wijffels (november 2015) 

Herman Wijffels was van 1981 tot begin 1999 bestuursvoorzitter van de Rabobank, daarna voorzitter van de SER, in de periode 2006/2008 werkzaam bij de Wereldbank en nu Hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

In dit interview spreekt Herman Wijffels over de noodzakelijke en onafwendbare overgang naar een ´nieuwe economie`. Hij geeft daarbij aan dat de uitgangspunten van het nu zo´n 200 jaar durende Industrieel Tijdperk inmiddels achterhaald en niet meer productief zijn.

Opvallend is dat hij China als voorbeeld geeft van een land waar het leiderschap (als een van de weinige, zo niet enige in de wereld) begrijpt dat op dit moment een drastische herbezinning noodzakelijk is, waar het gaat om de verhouding mens-maatschappij en het toewerken naar een ´ecologische beschaving`.

Ook in Nederland wordt door het leiderschap nog te simpel gedacht ´als we nu maar zorgen dat de (oude) economie weer op gang komt, dan komt alles wel weer goed`, terwijl Amerika (waar Nederland haar beleid nog steeds voor een groot deel op afstemt) ´wordt bestuurd door Wall Street`.

Ook met betrekking tot TTIP geeft Herman Wijffels in dit interview een duidelijke mening, waarbij hij aangeeft dat we moeten oppassen dat Westerse democratieën niet verworden tot ´corpocratieën`…

Klik voor dit interview met Herman Wijffels op onderstaande link:

>> Interview met Herman Wijffels <<

.
Zie ook:
Interview met Jeremy Rifkin
Interview met Jan Rotmans
Interview met Jan Paul van Soest
Interview met Polly Higgins

>> duurzaam nieuws <<

Het Groene Brein – Boekentips

Het Groene BreinOp 6 november 2012 is Het Groene Brein opgericht: een uniek, landelijk dekkend netwerk van meer dan 60 prominente wetenschappers die actief zijn op (deel)aspecten van verduurzaming.

Betrokken wetenschappers zijn afkomstig van alle Nederlandse universiteiten en vijf hogescholen en uit zowel de businessdisciplines als de global public good-disciplines.

De missie van Het Groene Brein is om door kennisontwikkeling en -toepassing de nieuwe economie versneld te realiseren. Daartoe wil Het Groene Brein:

 • nieuwe kennis ontwikkelen met betrekking tot verduurzaming op macro-, meso- en microniveau;
 • nieuwe interdisciplinaire samenwerkingsverbanden opzetten met alle bij verduurzaming betrokken stakeholders;
 • intensief samenwerken met duurzame koplopende ondernemingen in de ontwikkeling van winstgevende duurzame businesmodellen.

De visie van Het Groene Brein is dat een netwerk van innovatieve en prominente wetenschappers als katalysator kan dienen voor een versnelde transitie naar de nieuwe economie. Concreet krijgt dit vorm door in (interdisciplinair) samenwerkingsverband nieuwe kennis te ontwikkelen (onderzoek, onderwijs) en door wetenschappers actief te betrekken bij het sluitend maken van duurzame businesscases.

Binnen het kader van haar doelstellingen beveelt Het Groene Brein enkele zeer interessante boeken aan, gericht op de ´Nieuwe Economie`. Onderstaand brengen wij enkele van deze boeken graag onder uw aandacht:

 • Hoek, M. (2013) – Zakendoen in de Nieuwe Economie. Zeven Vensters op Succes. Deventer: Kluwer. € 40,00.
  Dit boek is een must read voor ondernemers, politici, beleidsmakers, wetenschappers en studenten die zich willen scherpen aan de visie en praktijkervaring van koplopers en zich willen inspannen voor een versnelde verduurzaming van de economie. Het boek is ‘een product van velen’, waaronder ruim twintig wetenschappers van Het Groene Brein. Zakendoen in de Nieuwe Economie staat tevens op de shortlist voor Managementboek van het Jaar 2014.
 • Jonker, J. (2013) – Werken aan de WEconomy.
  Deventer: Kluwer. € 30,00.
  Het groeiend aantal lastige vraagstukken waar we voor staan is niet meer op te lossen vanuit het ‘oude denken’. Organisatievormen die alleen nog lineair produceren, zijn niet houdbaar. Daarvoor in de plaats komen circulaire vormen: organisatievormen meer gericht op een menselijke maat, op samen waarde creëren en gemeenschappelijkheid. Hoe we die nieuwe vormen creëren leest u in ‘Werken aan de WEconomy’.
 • Rifkin, J. (2013) – De derde industriële revolutie.
  Naar een transformatie van economie en samenleving.
  Amsterdam: Nieuw Amsterdam. € 24,95.
  De economie van de twintigste eeuw, mogelijk gemaakt door olie en andere fossiele brandstoffen, lijkt in een eindfase gekomen. Met wellicht een nieuwe wereldwijde crisis in het vooruitzicht zijn we wanhopig op zoek naar een duurzaam economisch model. Rifkin laat zien hoe internettechnologie en groene energie voor een derde industriële revolutie kunnen zorgen.
 • Francken, M., De Rosa, A. Van Tilburg, R., Van Tulder, R. & (2012)
  Duurzaam Ondernemen Waarmaken.

  Assen: Van Gorcum. € 39,75.
  De auteurs identificeren kantelpunten en bieden inzichten en handvatten die elke onderneming helpen om duurzaam ondernemen waar te maken. Onmisbaar voor de manager die wil weten welke stappen de onderneming verder kunnen helpen om koers te zetten naar volledige duurzaamheid.
 • Sandel, M. (2012) – Niet alles is te koop. De morele grenzen van marktwerking. Utrecht: Ten Have. € 19,99.
  Afgelopen decennia hebben marktwaarden de niet-economische waarden uit bijna elk levensgebied verdrongen. In ‘Niet alles is te koop’ ontketent Michael J. Sandel een debat dat tot nu toe ontbreekt in dit marktgestuurde tijdperk. Kernvragen zijn: Wat is de geëigende plek voor marktwerking in een democratische samenleving? En hoe beschermen we morele waarden en publieke goederen die niet te koop zijn?

Verduurzamen maakindustrie

verduurzamen maakindustrieEen nieuw industrieel model kan fabrikanten duurzamer én winstgevender maken. Geschatte kostenbesparing door verduurzamen van de Europese maakindustrie: € 100 miljard per jaar.

Dat blijkt uit een rapport van strategisch adviseur Lavery/Pennell en tapijtenfabrikant Interface.

De twee partijen introduceren een bedrijfsmodel (het ‘Nieuwe Industriële Model’) met als doel om de opbrengsten van Europese fabrikanten op een duurzame manier te verhogen. De partijen zien het model als oplossing voor financiële, sociale en milieu-gerelateerde uitdagingen in de productiesector. Het model spiegelt een economie voor waarin economische groei losgekoppeld is van een toenemend gebruik van natuurlijke grondstoffen.

Opbrengst door verduurzamen maakindustrie 

Volgens – naar eigen zeggen conservatieve – berekeningen is de potentiële opbrengst voor de Europese productiesector enorm. De maakindustrie kan potentieel € 100 mrd per jaar aan kostenbesparingen realiseren (voor aftrek van de belasting) wanneer eenmalig voor € 66 mrd aan kapitaalinvesteringen wordt gedaan. Dat betekent een gemiddelde toename van 9 procent in de winstmarges voor deze sector.

Daarnaast worden 168.000 nieuwe, hoogwaardige banen gecreëerd in de takken energie-efficiëntie en duurzame energie, waarvan het merendeel lokale, Europese banen zijn.

Het model levert tevens een jaarlijkse CO2-besparing op van 1200 megaton. Dat staat gelijk aan 14,6 procent van de jaarlijkse Europese emissies. 20 procent van de genoemde opbrengsten kan worden gerealiseerd bij de 20 grootste fabrikanten van Europa als zij het Nieuwe Industriële Model invoeren.

Het Nieuwe Industriële Model

Bedrijven die hun operaties willen inrichten naar het Nieuwe Industriële Model dienen drie, relatief simpele, stappen te zetten.

1. Verbeter niet-arbeidsgerelateerde resource efficiency

Voor fabrikanten die de operationele kosten van het bedrijf willen afslanken, vormen de hoge investeringskosten vaak een obstakel. Het Nieuwe Industriële Model is een cyclische strategie waarmee winst gehaald kan worden door duurzaam te investeren.

Eerst worden energie- en kostenbesparende maatregelen ingevoerd om het laaghangend fruit te plukken. De kosten van grondstofgebruik kunnen hiermee significant gereduceerd worden. Deze besparingen kunnen in korte tijd worden terugverdiend gezien de lage investeringskosten in dit stadium.

2. Investeer in sustainable inputs

Bij veel initiatieven blijft het bij snelle kostenreducties en wordt substantiële maatschappelijke en economische waarde niet aangepakt. Daarom moet een deel van de energiebesparingen worden herinvesteerd in duurzame energie en gerecyclede materialen. Hiermee wordt de leveringszekerheid van energie en materialen veilig gesteld, prijzen gestabiliseerd, nieuwe banen gecreëerd en negatieve milieueffecten verminderd.

3. Benut het concurrentievoordeel

Het model gaat verder dan het realiseren van duurzame besparingen. Het concurrentievoordeel dat voortkomt uit de eerdere twee stadia moet vermarkt worden. De duurzame inspanningen leiden tot hogere customer loyalty. De kennis van duurzaamheid helpt nieuwe, innovatieve producten te ontwikkelen. Deze factoren leiden tot groei van het marktaandeel.

Ten slotte kunnen de opties voor verdere grondstofefficiëntie worden vastgesteld, en zo begint de cirkel weer opnieuw.

Unilever en Body Shop

Ondernemingen als Unilever en de Body Shop erkennen reeds de waarde van het model. Ook medeauteur Interface past het Nieuwe Industriële Model toe.

Aan de hand van de drie stappen heeft Interface de uitstoot van Europese productielocaties teruggebracht met 90 procent. In de fabriek in Scherpenzeel is alle energie afkomstig van duurzame bronnen. Dit levert Interface een jaarlijkse besparing op van € 7,6 mln op. Verder heeft de tapijtenmaker zijn CO2-uitstoot met 35,5 kiloton CO2 per jaar verlaagd en lokale, hoogwaardige banen gecreëerd.

Aanbevelingen

Om de kansen van het Nieuwe Industriële Model te benutten moeten ondernemingen zorgdragen dat enkele randvoorwaarden vervuld zijn. Zo vraagt het model om met leveranciers de levenscyclus van grondstoffen te doorlopen, waardoor de impact van de productieketen in kaart wordt gebracht. Verder moeten bedrijven bij zichzelf te rade gaan of hun producten en diensten beter kunnen aansluiten op de behoefte van klanten.

De overheid kan de realisatie van het Nieuwe Industriële Model ondersteunen. Interface en Lavery/Pennell pleiten voor een verschuiving van belasting op inkomen en arbeid naar belasting op ruwe grondstoffen en milieu-impact.

Daarnaast pleiten ze voor verplichte transparantie over de milieu-impact van productieprocessen, zodat bijvoorbeeld de energie-intensiteit van producten kan worden vergeleken. Ook zou de overheid haar inkoopbeleid verder moeten verduurzamen door zich te richten op producten die gemaakt zijn van gerecyclede materialen en met hernieuwbare energie.

Bron: DuurzaamBedrijfsleven.nl

Verduurzamen van de Europese maakindustrie loont dus !

>> duurzaam nieuws <<

7 Boodschappen voor circulaire economie

circulaire economieHet World Economic Forum, de Ellen MacArthur Foundation en adviesbureau McKinsey presenteerden gezamenlijk een rapport over de economische voordelen van een circulaire economie.

Het doel van het rapport is een actieplan op te stellen voor een transitie naar zo’n economie.

De organisaties hebben hun krachten gebundeld om het concept van het opschalen van een circulaire economie te verzoenen binnen de realiteit van de wereldwijde economie en de complexiteit van de supply chains. Het rapport benadrukt dat de circulaire economie niet alleen op lokaal niveau nodig is, maar ook wereldwijd.

De circulaire economie moet volgens het rapport een drijfveer zijn voor industriële innovaties en waardecreatie in de 21e eeuw. De belangrijkste doelstelling van het rapport is een specifiek actieplan op te stellen voor koplopende bedrijven. De auteurs van het rapport geven zeven hoofdboodschappen aan deze bedrijven mee.

1. De circulaire economie bevordert welvaart en werkgelegenheid

Circulaire verdienmodellen zullen een steeds grotere concurrentie vormen voor het traditionele, lineaire model. Ze creëren meer waarde creëren per eenheid grondstoffen. Belangrijk, nu grondstoffen schaarser lijken te worden.

Het potentieel om te besparen op materialen is een verbazingwekkende $ 1.000 mrd per jaar. Bovendien kan het opnieuw bewerken en recyclen van producten in Europa alleen al één miljoen banen opleveren.

2. Supply chains worden wereldwijd steeds meer circulair

De kosten van ruwe grondstoffen nemen toe, terwijl de kosten van teruggewonnen materialen afnemen. De verstedelijking draagt hieraan bij: grondstoffen zijn meer geconcentreerd en kunnen gemakkelijker gerecycled worden. Geavanceerde track-and-trace-systemen verhogen daarbovenop de efficiëntie van het proces.

Ook regeringen bieden een stimulans voor de circulaire supply chain. Hogere kosten voor stortplaatsen verhogen het concurrentievermogen van circulaire producten.

3. Ketenbeheer als sleutel tot verandering

Er zijn drie belangrijke barrières voor het veranderen van de globale supply chain. Dat is ten eerste de geografische verspreiding van grondstoffen (Midden-Oosten en Afrika), productie (China) en consumptie (VS en Europa). De andere twee hordes zijn de complexiteit van materialen en de lock-in in het lineaire model.

Goed ketenbeheer gaat cruciaal zijn. Het draait ten eerste om retour-logistiek: grondstoffen moeten terug kunnen stromen van de plek van consumptie terug de supply chain op. Een uniforme kwaliteit van grondstoffen en materialen is daarbij een randvoorwaarde.

4. Definieer de juiste materialen

De lijst van beschikbare en gebruikte materialen groeit elke dag. Die complexiteit moet beteugeld worden. Een selectie van een set pure grondstoffen die op grote schaal gebruikt kunnen worden is nodig. Voor deze set van grondstoffen moet het systeem gereorganiseerd en geoptimaliseerd worden.

5. Begin met vier categorieën van materialen

De bouwstenen voor de circulaire economie moeten zorgvuldig gekozen worden. Kies je de juiste grondstoffen, dan kan een kleine groep multinationals een levensvatbare markt creëren.

Volgens de auteurs zijn vier groepen grondstoffen geschikt:

 • Golden Oldies: De bekende materialen die gerecycled kunnen worden. Soms zit er echter nog verlies in het recycleproces. Voorbeelden zijn papier en glas.
 • High Potentials: Materialen zoals polymeren (bijv. polypropyleen) die in grote hoeveelheden worden geproduceerd, maar geen systematische oplossing voor hergebruik kennen.
 • Rough Diamonds: Bijproducten afkomstig van bewerkingsprocessen, zoals CO2 en voedselverspilling. Steeds vaker kan dit procesafval toch gevaloriseerd worden.
 • Future Blockbusters: Materialen die de potentie hebben door te breken.  Speciale aandacht gaat uit naar bio-based materialen en grondstoffen die geschikt zijn voor 3D-printing.

6. Initieer een reeks “Trigger Projects” om de kritieke massa te bewerkstelligen

Kies een materiaal uit een van de vier categorieën (zie punt 5) om een pilot-project mee te beginnen. Resultaten voor één materiaal zullen vaak goed van toepassing zijn op andere materialen uit dezelfde categorie. Na het eerste succes kunnen stakeholders sneller oplossingen uitrollen voor andere materialen in die categorie dan in één keer de hele categorie te dekken.

7.  Concrete resultaten kunnen er binnen twee jaar zijn

Een groep leidende bedrijven uit het netwerk van het Wereld Economisch Forum en de Ellen MacArthur Foundation kunnen actie ondernemen om de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Tastbare uitkomsten zijn binnen twee jaar mogelijk.

Met bovenstaande boodschappen in gedachten gaan deze bedrijven voordeel halen uit de circulaire economie als first-movers. In het rapport worden vier tot vijf ‘golven’ uitgelegd, waarin het actieplan bewerkstelligd gaat worden. Verwachte opbrengst: tenminste $ 500 mln aan omzet, 100.000 nieuwe banen, en 100 miljoen ton aan vermeden afval.

Bron: DuurzaamBedrijfsleven.nl

>> duurzaam nieuws <<