Tagarchief: Klimaatverdrag

Klimaatverdrag

Historisch Klimaatverdrag overeengekomen!

KlimaatverdragOp zaterdagavond 12 december 2015 omstreeks 19.30 uur is in Parijs een historisch Klimaatverdrag door de bijna tweehonderd deelnemende landen aan de VN-klimaattop goedgekeurd. Dit nadat het slotconcept voor de tekst van dit Klimaatverdrag (zie verder) rond 13.30 uur was vrijgegeven.

Het Klimaatverdrag is wettelijk bindend voor alle landen. Om de vijf jaar komt er een evaluatie en eventueel noodzakelijke herziening van de nationale plannen om de klimaatopwarming op adequate wijze tegen te gaan. Het internationaal Klimaatverdrag is zo het eerste dat de landen uitdrukkelijk verplicht actie te ondernemen om de opwarming van de aarde terug te dringen.

Belangrijke punten in het Klimaatverdrag

  • Beperking van de opwarming van de aarde tot maximaal 2 graden (met 1,5 graad als streefwaarde) ten opzichte van de pre-industriële tijd;
  • Concrete afspraken over inspanningen om de uitstoot van broeikasgassen fors te verminderen;
  • Vanaf 2020 wordt 100 miljard dollar per jaar geïnvesteerd in arme landen die moeite hebben om hun nationale klimaatdoelstellingen te halen.

Compromissen binnen Klimaatverdrag 

Om tot een definitief Klimaatverdrag te kunnen komen, is een aantal compromissen gesloten tussen de twee partijen die het meest met elkaar in de clinch lagen: de ‘opkomende’ economieën (met name China en India) en de Westerse landen onder leiding van Europa en de VS.

De VS en Europa hebben bedongen dat het besluit over wie wat betaalt niet officieel in het Klimaatverdrag is opgenomen. De 100 miljard dollar om arme landen te helpen met hun klimaatmaatregelen wordt opgenomen in een aparte side-letter. Dat zorgt er voor dat het Amerikaanse Congres zich hierover niet hoeft te buigen (want dan zou een akkoord er nooit komen…). Hetzelfde geldt voor de precieze streefcijfers wat betreft uitstoot.

India en China hebben aan de andere kant bedongen dat zij niet direct, zoals de ontwikkelde economieën, elke vijf jaar een rapport moeten afleveren over hoe ze presteren. De opkomende economieën hoeven verder minder transparant te communiceren over hun voortgang. Overigens is middels satellietbeelden de voortgang bij het doorvoeren van de uit het Klimaatverdrag voortvloeiende maatregelen steeds beter te volgen…

Klik op onderstaande link voor de definitieve concept-tekst van het Klimaatverdrag:

>> Klimaatverdrag (Paris Agreement) <<

.
We hopen dat alle landen de afspraken binnen dit Klimaatverdrag nakomen!

>> duurzaam nieuws <<