Tagarchief: interview Herman Wijffels

Interview met Herman Wijffels

Interview met Herman WijffelsOpenhartig interview met Herman Wijffels (november 2015) 

Herman Wijffels was van 1981 tot begin 1999 bestuursvoorzitter van de Rabobank, daarna voorzitter van de SER, in de periode 2006/2008 werkzaam bij de Wereldbank en nu Hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

In dit interview spreekt Herman Wijffels over de noodzakelijke en onafwendbare overgang naar een ´nieuwe economie`. Hij geeft daarbij aan dat de uitgangspunten van het nu zo´n 200 jaar durende Industrieel Tijdperk inmiddels achterhaald en niet meer productief zijn.

Opvallend is dat hij China als voorbeeld geeft van een land waar het leiderschap (als een van de weinige, zo niet enige in de wereld) begrijpt dat op dit moment een drastische herbezinning noodzakelijk is, waar het gaat om de verhouding mens-maatschappij en het toewerken naar een ´ecologische beschaving`.

Ook in Nederland wordt door het leiderschap nog te simpel gedacht ´als we nu maar zorgen dat de (oude) economie weer op gang komt, dan komt alles wel weer goed`, terwijl Amerika (waar Nederland haar beleid nog steeds voor een groot deel op afstemt) ´wordt bestuurd door Wall Street`.

Ook met betrekking tot TTIP geeft Herman Wijffels in dit interview een duidelijke mening, waarbij hij aangeeft dat we moeten oppassen dat Westerse democratieën niet verworden tot ´corpocratieën`…

Klik voor dit interview met Herman Wijffels op onderstaande link:

>> Interview met Herman Wijffels <<

.
Zie ook:
Interview met Jeremy Rifkin
Interview met Jan Rotmans
Interview met Jan Paul van Soest
Interview met Polly Higgins

>> duurzaam nieuws <<