Tagarchief: duurzame wereld

Club van Boedapest

Een duurzame(r) wereld op basis van kosmisch bewustzijn

Club van BoedapestDe Club van Boedapest is een informele associatie van creatieve mensen uit de wereld van de kunst, de literatuur en de hedendaagse spirituele stromingen. De Club van Boedapest gaat uit van het principe dat de wereld alleen te veranderen is door onszelf te veranderen en dat we daarvoor nieuwe inzichten en opvattingen nodig hebben.

De leden van de Club van Boedapest gebruiken hun artistieke creativiteit en spirituele inzichten om het bewustzijn te bevorderen van de wereldproblemen en de kansen die de mensheid hierin heeft. Het zijn stuk voor stuk respectabele wereldleiders op het gebied van literaire, artistieke en spirituele activiteit. Hun namen staan garant voor inzicht en hun lidmaatschap van de Club van Boedapest getuigt van toewijding aan onze gemeenschappelijke toekomst.

De missie van de Club van Boedapest

De Club van Boedapest wil een katalysator zijn voor de transformatie naar een grotere duurzaamheid in de wereld door:

  • Het bevorderen van de opkomst van kosmisch bewustzijn,
  • Generaties en culturen weer met elkaar in verbinding brengen,
  • De integratie van spiritualiteit, wetenschap en kunst,
  • Het opzetten van studiegroepen wereldwijd.

>> Meer informatie over de Club van Boedapest <<

.
KOSMOSKOSMOS, een integrale visie op de wereld

De oprichter en voorzitter van de Club van Boedapest, Ervin Laszlo, publiceerde een groot aantal boeken, waaronder ´KOSMOS` (ISBN10: 902020307X / ISBN13: 9789020203073).  In dit boek geeft hij aan hoe belangrijke wetenschappelijke ontdekkingen en tijdloze spirituele inzichten in onze tijd bij elkaar komen, waardoor zichtbaar wordt hoe de kosmos en alles wat we ‘de realiteit’ noemen feitelijk één groot geheel is. Door gebruik te maken van deze nieuwe inzichten kan een doorbraak worden bewerkstelligt in de richting van een duurzame(r) wereld.

Change the world: buy Shell !

Follow thisMooi initiatief van ´Follow this`

Doe mee om Shell (en daardoor de wereld) duurzamer te maken!

Follow this wil de wereld sneller duurzaam maken door Shell sneller duurzaam te maken. Dat kunnen we doen door massaal aandeelhouder te worden en bestaande aandeelhouders achter dit doel te scharen. Net zo lang tot Shell zich voldoende gesteund voelt om het roer om te gooien.

Mee doen ?
>> Klik dan op deze link ! <<

PS:
Gelet op de publicatiedatum van dit bericht…. Dit is geen 1-april-grap.

>> duurzaam nieuws <<

Duurzame wereld over 40 jaar?

Boekbespreking: 2052 (Jorgen Randers)

Zo´n 40 jaar geleden schreef Jorgen Randers – als lid van de Club van Rome – samen met Donella en Dennis Meadows het boek ´Limits to Growth` dat de wereld op schokkende wijze attent maakte op de grenzen die de aarde stelt aan het gebruik van grondstoffen.

Duurzame wereld over 40 jaar?In zijn nieuwe boek ´2052` (uitgegeven in 2012) blikt hij 40 jaar vooruit en stelt vast dat de toekomst er beangstigend uitziet.

Hij voorziet een samenleving met een lage economische groei in de rijke wereld, aanhoudende werkloosheid, sociale frictie en toenemende ongelijkheid. Dit tegen een achtergrond van doorzettende klimaatverandering met steeds extremer weer en bijbehorende rampen door droogte, overstromingen, bosbranden en een stijgende zeespiegel.

De gevolgen zijn volgens hem onvoorspelbaar en angstaanjagend extreem, maar hij denkt niet dat er veel zal gebeuren om deze tendens tegen te gaan. Hoewel we precies weten wat er voor nodig is om het klimaat in de hand te houden, is niets doen (nu) goedkoper, met als gevolg dat er niet gekozen zal worden voor een aanpak die geld kost.

Het is volgens de schrijver triest om te zien dat de meeste mensen in het rijke Westen nu niet bereid zijn om de extra uitgaven te doen waarmee alle verwachtbare problemen kunnen worden voorkomen. En de vrije markt gaat de op ons afkomende problemen volgens hem zeker niet oplossen. Een sterke overheid met een wijs beleid zou nog de enige oplossing kunnen zijn…