Tagarchief: duurzaamheid

Dag van de Duurzaamheid 2016

De Dag van de Duurzaamheid vindt plaats op maandag 10 oktober 2016

Door heel Nederland vinden, voor het achtste jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Heeft u al een duurzame activiteit gepland?
Zo ja, meldt deze duurzame activiteit dan ook aan op de actiewebsite van Urgenda
U kunt daar eventueel óók aanhaken bij een reeds georganiseerde activiteit.

dag-van-de-duurzaamheid

Laten we samen de Dag van de Duurzaamheid vieren!

>> duurzaam nieuws <<

Duurzaamheid 2015

Wat is de stand van zaken op het gebied van Duurzaamheid anno 2015 ?

Duurzaamheid 2015Om een goed inzicht te krijgen in de stand van zaken op het gebied van Duurzaamheid anno 2015 verwijzen wij graag naar twee onlangs uitgebrachte rapportages, namelijk die van de European Environment Agency (EEA) en de Ellen MacArthur Foundation.

Onderstaand een korte intro (in het Engels) bij beide rapportages en de mogelijkheid om deze rapportages in PDF format te bekijken.

European Environment Agency (EEA)
This report provides new insights into adaptation monitoring, reporting and evaluation (MRE) systems at the national level in Europe and constitutes the first attempt to consolidate emerging information across European countries. It aims to offer reliable and targeted information to support the effective and efficient implementation of climate adaptation policies and actions at the national level in Europe.

>> EEA – Climate change adaptation in Europe <<

Ellen MacArthur Foundation
Today’s linear ‘take, make, dispose’ economic model, which relies on large quantities of cheap, easily accessible materials and energy, has been at the heart of industrial development and has generated an unprecedented level of growth. Yet recent sharp price rises, increased volatility and growing pressure on resources have alerted business leaders and policy makers to the necessity of rethinking materials and energy use – the time is right, many argue, to take advantage of the potential benefits of a circular economy.

 >> Ellen MacArthur Foundation 26-Nov-2015 <<

.
Onze Duurzaamheid anno 2015 laat dus nog te wensen (doen!) over.

>> duurzaam nieuws <<

Dag van de Duurzaamheid 2015

Dag van de Duurzaamheid 2015Participeert u óók op 9 oktober 2015?

De landelijke Dag van de Duurzaamheid vindt dit jaar plaats op vrijdag 9 oktober.

Door heel Nederland vinden, voor het zevende jaar, duizenden duurzame activiteiten plaats, georganiseerd door particulieren, bedrijven, maatschappelijke organisaties en overheden.

Doel van de Dag van de Duurzaamheid

Op de Dag van de Duurzaamheid, wil Urgenda laten zien hoe groot de duurzaamheidsbeweging in Nederland al is, door mensen en organisaties die met duurzaamheid bezig zijn op te roepen van zich te laten horen en ‘nieuwe mensen’ bij duurzaamheid te betrekken. Hiermee wil Urgenda de duurzaamheid daadwerkelijk versnellen om zo tot een kantelpunt naar een duurzamere samenleving te komen.

Activiteiten op de Dag van de Duurzaamheid

Om een idee te krijgen van de vele activiteiten die er op de Dag van de Duurzaamheid in het hele land plaatsvinden, verwijzen wij graag naar de website van de Dag van de Duurzaamheid (< klik). Je kunt daar óók je eigen activiteit binnen het kader van de Dag van de Duurzaamheid aanmelden.

>> duurzaam nieuws <<

Nationale Duurzaamheidsmonitor 2015

DuurzaamheidsmonitorWelke vorderingen maakt het Nederlandse bedrijfsleven op het gebied van duurzaamheid? Dat werd onderzocht door het Kennisplatform Duurzaamheid in haar tweede Nationale Duurzaamheidsmonitor. Meer dan 1000 organisaties vulden de online enquête in en gaven daarmee inzicht in de actuele stand van zaken op het gebied van duurzaamheid.

We delen de resultaten graag met u!

De meest opvallende uitkomsten:

  • Klanten vragen vaker om duurzaamheidsbeleid
  • Nog weinig circulaire ambitie
  • Het belang van product-certificeringen groeit.

Download Onderzoekspublicatie

Naast de onderzoeksresultaten leest u in de publicatie ook
interviews met inspirerende duurzame koplopers. 

Meest opvallende uitkomsten 2015

>> duurzaam nieuws <<

Definitie van het begrip ´Duurzaamheid`

Welke definitie hanteren wij voor het begrip Duurzaamheid ?

definitie duurzaamheid

Tegenwoordig wordt het begrip ´Duurzaamheid` te pas en te onpas gebruikt en wordt helaas ook vaak als ´label` gebruikt om diensten en producten aan te bevelen, zonder dat dit label de feitelijke betekenis van het begrip Duurzaamheid dekt.

Daarom willen wij duidelijk zijn over wat wij onder Duurzaamheid verstaan, door een aantal definities te geven van criteria die wij rond het begrip Duurzaamheid hanteren bij de selectie van de Partners en Members binnen ons platform.

Deze definities c.q. selectiecriteria zijn:

Wij hopen hiermee onze definitie van Duurzaamheid binnen een duidelijk kader te hebben geplaatst.

De definitie van duurzaamheid is de rode draad binnen ons platform