Tagarchief: co2 footprint

Gula Gula Food Forest Project

CO2-compensatie levert duurzame ontwikkeling op!

CO2 compensatieDoor Nederlandse ondernemers te helpen met hun CO2-compensatie en de opbrengsten daarvan te investeren in duurzame ontwikkeling, ontstaat er op twee plekken op de wereld een win-win situatie.

Met de CO2-compensatie voor Nederlandse en Europese bedrijven worden enerzijds ´voedselbossen` in Indonesië aangeplant, die op hun beurt de leefomstandigheden en inkomsten van de lokale bevolking verbeteren en de biodiversiteit doen toenemen.

CO2 compensatieDit is in het kort de missie van Dr. Paul Burgers, oprichter van onze duurzame partner CO2 Operate (voor CO2-compensatie), die – nu de middels CO2-compensatie aangeplante voedselbossen hun vruchten beginnen af te werpen – het Gula Gula Food Forest Project heeft opgezet.

CO2-compensatie als investering in een duurzame toekomst

Door de opwarming van de aarde weten we nu dat we CO2 uitstoot drastich moeten reduceren. In plaats van dat de ‘vervuiler’ betaalt, kan de ‘veroorzaker’ ook investeren in het Gula Gula Food Forest Project. Dr. Paul Burgers noemt de veroorzaker liever investeerder. Hij is op zoek naar ondernemers die hun CO2-compensatie niet willen zien als het afkopen van een schuld, maar als een investering in een duurzame toekomst voor mens en planeet.

Welke duurzame producten levert deze vorm van CO2-compensatie op?

CO2 compensatieDe voedselbossen van het Gula Gula Food Forest Project leveren de nodige duurzame producten op, zoals specerijen, palmsuiker, porang (grondstof voor vegetarische gelatine), natuurrubber, houtpellets, e.d. Deze duurzame producten zullen voornamelijk op B2B basis verkocht worden aan afnemers in Nederland en elders in de wereld.

Wie wordt er beter van deze vorm van CO2-compensatie?

In het Gula Gula Food Forest Project zijn nu 111 boeren en 86 gezinnen actief. De boeren beheren elk gemiddeld een hectare voedselbos, waar zij goed van kunnen leven. Er is inmiddels een wachtlijst van meer dan 100 boeren. In het Indonesische dorp waar het Gula Gula Food Forest Project werkt, wonen zo’n 1.600 mensen. Naast de bedrijven die hun CO2-compensatie door CO2 Operate laten verzorgen, wordt ook de plaatselijke economie dus wijzer van dit project.

Nu inmiddels met bijna 150 hectare voedselbos een ´proof of concept` is verkregen, wordt in samenwerking met het Indonesische Ministerie van Bosbouw en een lokale universiteit het project verder opgeschaald en zal zo´n 8.000 hectare land (dat door eerdere, ongecontroleerde houtkap is gedegradeerd) verrijkt kunnen worden door deze vorm van CO2-compensatie.

Voor meer informatie:
>> website Gula Gula Project <<
>> Bedrijfspresentatie CO2 Operate <<

Investeer óók in het Gula Gula Food Forest Project met uw CO2-compensatie !

CO2 compensatie

>> duurzaam nieuws <<

Onze nieuwe partner The Footprint Challenge

Betrek medewerkers bij uw duurzaamheidsdoelstellingenWij verwelkomen onze nieuwe partner The Footprint Challenge !

Betrekt medewerkers bij duurzaamheidsdoelstellingen

Zoekt u een leuke, laagdrempelige manier om uw medewerkers te betrekken bij de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf of organisatie?

The Footprint Challenge biedt u een interactieve bewustwordings- en gedragsveranderingstool om uw medewerkers op een ludieke manier te betrekken bij de duurzaamheidsdoelstellingen van uw bedrijf of organisatie.

Het begrip duurzaamheid wordt door The Footprint Challenge leuk en concreet gemaakt voor uw medewerkers door hen uit te dagen hun voetafdruk (CO2 footprint) in 40 dagen te verkleinen.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie van The Footprint Challenge

Betrek ook úw medewerkers bij uw duurzaamheidsdoelstellingen!

CO2-footprint Greenjobs gecompenseerd

CO2 compensatieCO2 compensatie door CO2 Operate

Greenjobs Nederland heeft haar CO2 compensatie gerealiseerd middels het unieke CO2 compensatie concept van het bedrijf CO2 Operate.

Het unieke van dit CO2 compensatie concept is, dat de CO2 compensatie wordt gekoppeld aan duurzame ontwikkeling binnen inheemse leefgemeenschappen.

Op bovenstaande foto is het stuk land van ca. 0,5 hectare op Sumatra in Indonesië te zien waarmee/waarop de onvermijdelijke CO2 uitstoot van Greenjobs Nederland door CO2 Operate werd gecompenseerd. Het was een verwaarloosd, ontbost stuk land met struiken en gras, waar hier en daar nog een paar bomen tussen stonden. Binnen het CO2 compensatie project werden de nog aanwezige bomen behouden en werden de nodige nieuwe mahoniebomen bijgeplant. Er komen nog kruidnagelbomen bij (voor verkoop door de boer op de foto) en wellicht nog wat fruitbomen voor de eigen consumptie.

Het ziet er op deze foto nog wat rommelig uit, omdat de resten van het recent gekapte struikgewas blijven liggen als bodembescherming, extra biomassa en humuslaag na verrotting. Dat levert overigens weer extra koolstof opslag op wanneer door rotting een en ander in de bodem terecht komt.

CO2 compensatie met een meerwaarde dus!

Voor meer informatie >> CO2 compensatie door CO2 Operate

>> duurzaam nieuws <<