Tagarchief: circulaire economie

Onze nieuwe member De AfvalMarkt

Wij verwelkomen onze nieuwe duurzame member De AfvalMarkt !

Bedrijfsafval afvoeren op een duurzame en economisch gunstige wijze

bedrijfsafval afvoerenDe AfvalMarkt helpt bedrijven bij het vinden van de economisch meest gunstige oplossingen voor het afvoeren van hun bedrijfsafval met de minste milieudruk. Dat houdt in dat voor het afvoeren van bedrijfsafval naar oplossingen gezocht wordt die verder reiken dan alleen de inzet van afvalverwerkende bedrijven.

De AfvalMarkt heeft de ´Ladder van Lansink` gecombineerd met de te behalen financiële meeropbrengsten bij het afvoeren van bedrijfsafval, waardoor zowel de winst voor het milieu als ook het extra financieel rendement zichtbaar worden.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie AfvalMarkt

Voor het afvoeren van uw bedrijfsafval… De AfvalMarkt ! 

Week van de Circulaire Economie

Week van de Circulaire EconomieVan 21 t/m 28 januari 2016 organiseert Nederland Circulair de Week van de Circulaire Economie. Er worden in die week diverse events georganiseerd voor verschillende bedrijfstakken en specialisaties. Samen met andere organisaties worden daarbij door het hele land masterclasses, cocreatie-sessies en keynotes georganiseerd.

Door te klikken op onderstaande link, kunt u de diverse events tijdens de Week van de Circulaire Economie bekijken (en selecteren op thema of sector) en kunt u zich eventueel aanmelden voor een of meerdere van deze events:

Events tijdens de Week van de Circulaire Economie

.
week van de circulaire economie

>> duurzaam nieuws <<

 

Interview met Herman Wijffels

Interview met Herman WijffelsOpenhartig interview met Herman Wijffels (november 2015) 

Herman Wijffels was van 1981 tot begin 1999 bestuursvoorzitter van de Rabobank, daarna voorzitter van de SER, in de periode 2006/2008 werkzaam bij de Wereldbank en nu Hoogleraar ‘duurzaamheid en maatschappelijke verandering’ aan de Universiteit Utrecht.

In dit interview spreekt Herman Wijffels over de noodzakelijke en onafwendbare overgang naar een ´nieuwe economie`. Hij geeft daarbij aan dat de uitgangspunten van het nu zo´n 200 jaar durende Industrieel Tijdperk inmiddels achterhaald en niet meer productief zijn.

Opvallend is dat hij China als voorbeeld geeft van een land waar het leiderschap (als een van de weinige, zo niet enige in de wereld) begrijpt dat op dit moment een drastische herbezinning noodzakelijk is, waar het gaat om de verhouding mens-maatschappij en het toewerken naar een ´ecologische beschaving`.

Ook in Nederland wordt door het leiderschap nog te simpel gedacht ´als we nu maar zorgen dat de (oude) economie weer op gang komt, dan komt alles wel weer goed`, terwijl Amerika (waar Nederland haar beleid nog steeds voor een groot deel op afstemt) ´wordt bestuurd door Wall Street`.

Ook met betrekking tot TTIP geeft Herman Wijffels in dit interview een duidelijke mening, waarbij hij aangeeft dat we moeten oppassen dat Westerse democratieën niet verworden tot ´corpocratieën`…

Klik voor dit interview met Herman Wijffels op onderstaande link:

>> Interview met Herman Wijffels <<

.
Zie ook:
Interview met Jeremy Rifkin
Interview met Jan Rotmans
Interview met Jan Paul van Soest
Interview met Polly Higgins

>> duurzaam nieuws <<

Onze nieuwe partner Cirkellab

Wij verwelkomen onze nieuwe duurzame partner Cirkellab !

Circulaire economie in de Drechtsteden

Circulaire economieCirkellab stimuleert, creëert en verbindt in de transitie naar een circulaire economie in de Drechtsteden. Dit omdat Cirkellab ervan overtuigd is dat het systeem van de ‘take-make-waste economy’ ofwel de lineaire economie, gewoonweg geen houdbare is met een alsmaar groeiende wereldbevolking, welvaart en consumptie.

Cirkellab heeft als missie om de nieuwe, circulaire economie snel en krachtig mede vorm te geven. De ambitie is om in de Drechtsteden binnen 10 jaar, 100 innovaties en oplossingen op het gebied van circulaire economie te realiseren en daarmee gezamenlijk tenminste 1.000 banen te creëren.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie Cirkellab

Cirkellab… bevordert circulaire economie in de Drechtsteden !

Onze nieuwe partner PaperWise

Wij  verwelkomen onze nieuwe duurzame partner PaperWise !

Duurzaam Papier en duurzaam Karton

PaperWise - duurzaam papier en duurzaam kartonWaarom landbouwafval vernietigen, terwijl het verwerkt kan worden tot een perfecte grondstof voor duurzaam papier en duurzaam karton ?

PaperWise wint cellulose uit landbouwafval. Met veel aandacht voor mens en milieu verwerkt PaperWise deze cellulose vervolgens tot hoogwaardig, duurzaam papier en duurzaam karton. Daarbij is het productieproces van PaperWise volledig CO2-neutraal.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie PaperWise

         PaperWise voor duurzaam Papier en duurzaam Karton !

Onze nieuwe partner Dutch aWEARness

Duurzame bedrijfskleding - Recyclebare bedrijfskledingWij verwelkomen onze nieuwe partner Dutch aWEARness !

100% Recyclebare Duurzame Bedrijfskleding

Dutch Awearness is pionier en koploper in de productie van recyclebare duurzame bedrijfskleding, die ontworpen wordt om eindeloos hergebruikt te kunnen worden.

Daarnaast ontwikkelde Dutch Awearness een ketenmanagement systeem voor recyclebare duurzame bedrijfskleding, waarbinnen wordt bijgehouden welke materialen binnen de keten gebruikt worden en wat hun real-time locatie binnen de keten is.

Dutch Awearness werkt samen met andere producenten van recyclebare duurzame (bedrijfs)kleding, waarbij Dutch Awearness met haar ketenmanagement systeem (CCMS) de rol van ketenregisseur vervult. Middels CCMS worden de circulaire ketens gesloten door een circulair track en trace systeem, waarbij alle deelnemende producenten van recyclebare duurzame (bedrijfs)kleding zijn aangesloten.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie Dutch aWEARness

Voor 100% recyclebare duurzame bedrijfskleding… Dutch aWEARness

Recyclebare bedrijfskleding - Duurzame bedrijfskleding

Onze nieuwe partner C2C ExpoLAB

C2C ExpoLAB - C2C consultancy voor Built Environment en OverheidWij verwelkomen onze nieuwe partner C2C ExpoLAB !

C2C consultancy voor Built Environment en Overheid

C2C ExpoLAB is een toonaangevend kenniscentrum voor Cradle2Cradle ontwerp en ontwikkeling. Hét adres voor C2C consultancy binnen de sectoren Built Environment en Overheid. De C2C ExpoLAB is de plaats waar gespecialiseerde Cradle2Cradle consultants innovaties mogelijk maken en versnellen  op basis van een professionele Cradle2Cradle visie.

De diensten van C2C ExpoLAB omvatten inspiratie sessies, presentaties, workshops, project ondersteuning en gespecialiseerde consultancy, met focus op de sectoren Built Environment en Overheid.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie C2C ExpoLAB

Voor C2C consultancy… C2C ExpoLAB

Onze nieuwe partner Stichting Kantoormeubelrecycling

Recycling kantoormeubilairWij verwelkomen onze nieuwe partner Stichting Kantoormeubelrecycling !

Recycling van kantoormeubilair

De Stichting Kantoormeubelrecycling verzorgt de afvoer en hoogwaardige recycling van kantoormeubilair. Uitgangspunt daarbij is om met zo min mogelijk energieverlies het kantoormeubilair geschikt te maken voor hergebruik of te recyclen. Dit om (volgens het Cradle2Cradle principe) uiteindelijk een zo hoog mogelijke reductie van CO2-uitstoot te realiseren en het gebruik van fossiele grondstoffen terug te dringen.

Voor meer informatie: Bedrijfspresentatie Stichting Kantoormeubelrecycling

Voor recycling van uw kantoormeubilair… Stichting Kantoormeubelrecyling

Onze nieuwe partner Interface

Interface - duurzame tapijttegels - duurzame vloerbedekkingWij verwelkomen onze nieuwe partner Interface !

Duurzame vloerbedekking (tapijttegels)

Wereldwijd gezien is Interface de grootste ontwerper en fabrikant van duurzame vloerbedekking in de vorm van tapijttegels, samengesteld uit duurzame grondstoffen.

Interface Nederland is genomineerd voor de prestigieuze Koning Willem I Plaquette voor Duurzaam Ondernemerschap, waarvan de uitreiking op 13 mei 2014 in aanwezigheid van Hare Koninklijke Hoogheid Koningin Máxima zal plaatsvinden.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie Interface (Nederland)

Voor duurzame vloerbedekking (tapijttegels)… Interface

7 Boodschappen voor circulaire economie

circulaire economieHet World Economic Forum, de Ellen MacArthur Foundation en adviesbureau McKinsey presenteerden gezamenlijk een rapport over de economische voordelen van een circulaire economie.

Het doel van het rapport is een actieplan op te stellen voor een transitie naar zo’n economie.

De organisaties hebben hun krachten gebundeld om het concept van het opschalen van een circulaire economie te verzoenen binnen de realiteit van de wereldwijde economie en de complexiteit van de supply chains. Het rapport benadrukt dat de circulaire economie niet alleen op lokaal niveau nodig is, maar ook wereldwijd.

De circulaire economie moet volgens het rapport een drijfveer zijn voor industriële innovaties en waardecreatie in de 21e eeuw. De belangrijkste doelstelling van het rapport is een specifiek actieplan op te stellen voor koplopende bedrijven. De auteurs van het rapport geven zeven hoofdboodschappen aan deze bedrijven mee.

1. De circulaire economie bevordert welvaart en werkgelegenheid

Circulaire verdienmodellen zullen een steeds grotere concurrentie vormen voor het traditionele, lineaire model. Ze creëren meer waarde creëren per eenheid grondstoffen. Belangrijk, nu grondstoffen schaarser lijken te worden.

Het potentieel om te besparen op materialen is een verbazingwekkende $ 1.000 mrd per jaar. Bovendien kan het opnieuw bewerken en recyclen van producten in Europa alleen al één miljoen banen opleveren.

2. Supply chains worden wereldwijd steeds meer circulair

De kosten van ruwe grondstoffen nemen toe, terwijl de kosten van teruggewonnen materialen afnemen. De verstedelijking draagt hieraan bij: grondstoffen zijn meer geconcentreerd en kunnen gemakkelijker gerecycled worden. Geavanceerde track-and-trace-systemen verhogen daarbovenop de efficiëntie van het proces.

Ook regeringen bieden een stimulans voor de circulaire supply chain. Hogere kosten voor stortplaatsen verhogen het concurrentievermogen van circulaire producten.

3. Ketenbeheer als sleutel tot verandering

Er zijn drie belangrijke barrières voor het veranderen van de globale supply chain. Dat is ten eerste de geografische verspreiding van grondstoffen (Midden-Oosten en Afrika), productie (China) en consumptie (VS en Europa). De andere twee hordes zijn de complexiteit van materialen en de lock-in in het lineaire model.

Goed ketenbeheer gaat cruciaal zijn. Het draait ten eerste om retour-logistiek: grondstoffen moeten terug kunnen stromen van de plek van consumptie terug de supply chain op. Een uniforme kwaliteit van grondstoffen en materialen is daarbij een randvoorwaarde.

4. Definieer de juiste materialen

De lijst van beschikbare en gebruikte materialen groeit elke dag. Die complexiteit moet beteugeld worden. Een selectie van een set pure grondstoffen die op grote schaal gebruikt kunnen worden is nodig. Voor deze set van grondstoffen moet het systeem gereorganiseerd en geoptimaliseerd worden.

5. Begin met vier categorieën van materialen

De bouwstenen voor de circulaire economie moeten zorgvuldig gekozen worden. Kies je de juiste grondstoffen, dan kan een kleine groep multinationals een levensvatbare markt creëren.

Volgens de auteurs zijn vier groepen grondstoffen geschikt:

  • Golden Oldies: De bekende materialen die gerecycled kunnen worden. Soms zit er echter nog verlies in het recycleproces. Voorbeelden zijn papier en glas.
  • High Potentials: Materialen zoals polymeren (bijv. polypropyleen) die in grote hoeveelheden worden geproduceerd, maar geen systematische oplossing voor hergebruik kennen.
  • Rough Diamonds: Bijproducten afkomstig van bewerkingsprocessen, zoals CO2 en voedselverspilling. Steeds vaker kan dit procesafval toch gevaloriseerd worden.
  • Future Blockbusters: Materialen die de potentie hebben door te breken.  Speciale aandacht gaat uit naar bio-based materialen en grondstoffen die geschikt zijn voor 3D-printing.

6. Initieer een reeks “Trigger Projects” om de kritieke massa te bewerkstelligen

Kies een materiaal uit een van de vier categorieën (zie punt 5) om een pilot-project mee te beginnen. Resultaten voor één materiaal zullen vaak goed van toepassing zijn op andere materialen uit dezelfde categorie. Na het eerste succes kunnen stakeholders sneller oplossingen uitrollen voor andere materialen in die categorie dan in één keer de hele categorie te dekken.

7.  Concrete resultaten kunnen er binnen twee jaar zijn

Een groep leidende bedrijven uit het netwerk van het Wereld Economisch Forum en de Ellen MacArthur Foundation kunnen actie ondernemen om de transitie naar de circulaire economie te versnellen. Tastbare uitkomsten zijn binnen twee jaar mogelijk.

Met bovenstaande boodschappen in gedachten gaan deze bedrijven voordeel halen uit de circulaire economie als first-movers. In het rapport worden vier tot vijf ‘golven’ uitgelegd, waarin het actieplan bewerkstelligd gaat worden. Verwachte opbrengst: tenminste $ 500 mln aan omzet, 100.000 nieuwe banen, en 100 miljoen ton aan vermeden afval.

Bron: DuurzaamBedrijfsleven.nl

>> duurzaam nieuws <<