Tagarchief: circulaire economie

Lancering Werkboek

Persbericht 18.5.2018:
Lancering “Werkboek Businessmodellen voor de Circulaire Economie”

Werkboek Businessmodellen voor de Circulaire EconomieOp 17 mei 2018 presenteerde Prof. dr. Jan Jonker tijdens het Circulaire Economie Festival in Nijmegen het werkboek ‘Circulair Organiseren – Werkboek voor het ontwikkelen van een circulair businessmodel’. Met dit werkboek kunnen organisaties concreet aan de slag met het vormgeven van hun eigen circulaire businessmodel. 

De circulaire economie staat volop in de belangstelling en is actueler dan ooit. Bedrijven staan voor de grote uitdaging de omslag te maken naar een circulair businessmodel. Om bedrijven en instellingen te ondersteunen in hun zoektocht naar het ideale circulaire businessmodel is dit unieke werkboek geschreven.

Het werkboek is geschreven onder leiding van Prof. dr. Jan Jonker, hoogleraar duurzaam ondernemen aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Op basis van onderzoek heeft hij een model ontwikkeld dat de basis vormt voor businessmodellen in de circulaire economie.

Het model bestaat uit zeven bouwstenen. De bouwstenen en een concreet stappenplan staan uitgebreid beschreven in het werkboek. Infographics van bedrijven die al een circulair businessmodel hebben ontwikkeld bieden lezers kennis en inspiratie.

Prof. Jan Jonker zegt over dit werkboek:
Het werkboek is uniek in zijn soort, er is nog niet eerder zo’n concreet stappenplan gepubliceerd om een circulair businessmodel te ontwerpen. We willen hiermee een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de circulaire economie.’

Het werkboek is als E-boek GRATIS te bestellen/downloaden via:
Werkboek Businessmodellen voor de Circulaire Economie

Werkboek Businessmodellen voor de Circulaire Economie

>> duurzaam nieuws <<

Onze nieuwe partner AFVALBOX

Wij verwelkomen onze nieuwe duurzame partner AFVALBOX !

AFVALBOX voor afval scheiden

Afval scheiden met de duurzame AFVALBOX

De duurzame AFVALBOX is toepasbaar binnen ondermeer bedrijven, instellingen en scholen om op een efficiënte en gebruiksvriendelijke manier afval te scheiden. Door met de AFVALBOX afval te scheiden, kan het afval op een overzichtelijke en efficiënte manier gerecycled worden door afvalrecycling bedrijven.

De AFVALBOX wordt gemaakt van het mono materiaal kraftliner. Dit is een houtproduct waarvoor geen bestaande bossen worden gekapt, maar waarvoor speciaal nieuwe bomen worden gekweekt (alles op basis van FSC certificering).

Door bedrijfsmatig afval te scheiden met de AFVALBOX kunnen bedrijven en instellingen een belangrijke bijdrage leveren aan een beter leefmilieu.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie AFVALBOX

AFVALBOX voor afval scheiden

BMCE Conferentie

Conferentie Circulaire Business Modellen… De resultaten.

BMCE conferentie - Circulaire Business Modellen - ResultatenOp 18 mei 2017 werden de resultaten van het landelijk onderzoek naar Business Modellen voor de Circulaire Economie (BMCE) gepresenteerd op een conferentie in de Eusebiuskerk te Arnhem.

Tijdens deze conferentie voerden meerdere sprekers het woord: o.a. Wiebe Draaier (Rabobank Nederland), Hannie Vlug (Ministerie I & M) en Jan Jonker (Radboud Universiteit). 

Bezoekers ontvingen tijdens de conferentie de resultaten van het landelijke onderzoek.

Heeft u deze conferentie niet bijgewoond, maar bent u wél geïnteresseerd in de resultaten van het landelijk onderzoek naar business modellen voor de circulaire economie?

Bestel dan het boek:
Eén zwaluw voorspelt veel goeds

BMCE conferentie - Circulaire Business Modellen - Resultaten

>> PREVIEW – INHOUDSOPGAVE & SAMENVATTING <<

BMCE conferentie - Circulaire Business Modellen - Resultaten

Prof. dr. Jan Jonker aan het woord over BMCE

>> meer duurzaam nieuws <<

Onze nieuwe partner Black Bear

Wij verwelkomen onze nieuwe duurzame partner Black Bear !

Upcycling van afgedankte autobanden

upcycling autobandenBlack Bear levert een belangrijke bijdrage aan de circulaire economie door de upcycling van afgedankte autobanden tot ´carbon black`, een hoogwaardige grondstof die gebruikt wordt bij de productie van ondermeer (nieuwe) banden, coatings, inkten, plastics en technisch rubber.

Daarvoor heeft Black Bear een speciale upcycling installatie gebouwd in haar fabriekshal in Nederweert, Limburg.

Veel buitenlandse partijen zijn geïnteresseerd om samen met Black Bear dergelijke installaties te bouwen. In samenwerking met deze buitenlandse partijen  wordt door Black Bear dan ook gewerkt aan een internationale uitrol van zo´n 800 installaties voor upcycling van autobanden.

Met elke upcycling installatie voor afgedankte autobanden die op basis van de Black Bear technologie circulairegebouwd wordt, kan meer CO2 bespaard worden dan 1 miljoen bomen kunnen absorberen!

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie Black Bear

Upcycling van autobanden als voorbeeld van circulaire economie !

upcycling autobanden

Circulaire economie

Circulaire economie in Europa

circulaire economiePrioriteiten voor Europa op het gebied van innovatie en investeringen in de circulaire economie tot 2015, zoals aangegeven in een rapport dat in januari 2017 gepresenteerd werd op de jaarlijkse vergadering van het World Economic Forum in Davos.

Binnen Europa is momenteel duidelijk behoefte aan nieuwe industriële investeringsmogelijkheden, gericht op het bijdragen aan innovatie, vernieuwing en transitie naar een meer restoratieve, regeneratieve en circulaire economie.

Deze conclusie is gebaseerd op ondermeer de volgende drie aandachtspunten:

1. Industriële investeringen in de (circulaire) economie lopen achter

Op het gebied van industriële investeringen verkeert Europa sinds de financiële crisis van 2018 nog steeds in een periode van stagnatie. Deze stagnatie is niet te wijten aan een gebrek aan beschikbaar kapitaal: In 2016 was ongeveer 40% meer contant geld geparkeerd op de balance sheets van de grootste 75 EU bedrijven dan in 2010. Ondanks record-lage rente tarieven verkozen bedrijven deze optie kennelijk boven het doen van industriële investeringen in een duurzame, circulaire economie. Industriële bedrijven en investeerders vonden kennelijk niet genoeg (in hun ogen aantrekkelijke) investeringsmogelijkheden.

De gevolgen voor de EU economie zijn ernstig: het lage investeringsniveau bemoeilijkt de noodzakelijke industriële innovatie en vernieuwing en erodeert het industriële hart van Europa. Dit is in het bijzonder het geval in een tijd van snelle veranderingen, met steeds kortere productie cycli en omvorming naar een circulaire economie. Bovendien draagt dit niet bij aan de gewenste groei van de Europese economie.

2. Ontwikkelingen nog te weinig gericht op duurzaamheid

Overheden binnen de EU (en de rest van de wereld) zijn zich steeds meer gaan realiseren dat de huidige inzichten wijzen in de richting van duurzaamheid (en dus ook een circulaire economie), niet alleen in termen van groei maar ook vanuit het perspectief van (aantasting van) ons milieu en het gebruik van onze (steeds schaarser wordende) grondstoffen.

Recente overeenkomsten zoals de United Nation’s (UN) Sustainable Development Goals en de Paris Agreement on Climate Change hebben weliswaar duidelijke objectieven opgeleverd, maar concrete actieplannen moeten nog ontwikkeld worden en investeringen moeten sneller verschuiven naar duurzame bedrijfsinitiatieven dan op dit moment het geval is.

3. Impact van revolutionaire technische ontwikkelingen op de economie

Revolutionaire digitale en bredere technische vernieuwingen hebben een enorme impact op de economie. Tot nu toe heeft dit al de nodige transformaties veroorzaakt binnen sectoren als het bankwezen, entertainment en communicatie, maar zorgt inmiddels ook steeds meer voor grote transformaties binnen (onder meer) de mobiliteitssector, de voedingssector en de bebouwde omgeving. Enkele voorbeelden: groeiende R&D investeringen in autonome vervoersvormen en elektrische voertuigen, groeiende toepassing van precisie-landbouw en 3D printing en modulaire bouwtechnieken.

Laat deze technische ontwikkelingen binnen de EU benut worden als wind in de rug bij de transitie naar een meer restoratieve, regeneratieve en dus ook… circulaire economie !

>> Download het totale rapport <<

circulaire economie

Omvorming naar een circulaire economie is een must !

>> duurzaam nieuws <<

Onze nieuwe partner Ecowings

Wij verwelkomen onze nieuwe duurzame partner Ecowings !

Duurzame kantooraccessoires van gerecycled rubber

duurzame kantooraccessoiresEcowings haalt in India de binnenbanden van vrachtauto’s uit de afvalstroom en geeft deze een tweede leven in de vorm van duurzame kantooraccessoires. Hierdoor wordt het rubber van deze binnenbanden niet verbrand, waardoor de CO2-uitstoot aanzienlijk wordt verminderd.

Daarnaast laat Ecowings met het upcyclen van rubber tot duurzame kantooraccessoires zien, dat hergebruikt rubber een prima alternatief is voor leer van dierenhuiden.

Duurzame kantooraccessoires met een sociale impact

Ecowings heeft als ambitie om de economisch zwakkeren van de lokale plattelandsbevolking rondom Indore werkgelegenheid te bieden, hun vaardigheden te helpen ontwikkelen en hun bewustwording van het belang van milieuvriendelijk produceren te vergroten.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie Ecowings

Ecowings voor duurzame kantooraccessoires !

duurzame kantooraccessoires

Inspiratiedag Skyscrapers

Inspiratiedag Skyscrapers - circulaire economieInspiratiedag over Circulaire Economie

Persbericht van Skyscrapers (7 februari 2017)

Een meerderheid van de Nederlandse ondernemers heeft nog nooit van de term ‘circulaire economie’ gehoord. Skyscrapers ziet het belang van circulair ondernemen in en besteedt hier op 10 februari a.s. aandacht aan: dan vindt het evenement de Inspiratiedag plaats! Met 25 young professionals gaan we ons over het thema van circulaire economie buigen.

Met de Inspiratiedag poogt Skyscrapers haar trainees bewust te maken en het belang laten inzien van circulair ondernemen. De trainees van Skyscrapers zijn werkzaam bij opdrachtgevers zoals Detron, Ymere, Gemeente Amsterdam en Alliander. Met de Inspiratiedag wil Skyscrapers er voor zorgen dat de young professionals gaan nadenken of er mogelijkheden zijn om bij hun opdrachtgevers iets te doen aan circulaire economie. Hoe gaan we dit doen?

De Inspiratiedag

Inspiratiedag Skyscrapers - circulaire economieOp 10 februari is het MetrobolicLab van De Ceuvel de plek voor een dagje van Skyscrapers. De dag start met een lezing door de Sustainability Manager van EY. Zij gaat in op verdienmodellen rondom de circulaire economie en wat we in de markt zien op dat gebied. Hier slaan we het bruggetje naar op welke manier het relevant is voor de business waar de young professionals werkzaam zijn.

Vervolgens komt DGTL, een bekend festival voor veel Amsterdammers, langs om te vertellen over hun ambitie: zij willen ’s werelds eerste circulaire festival worden. Hoe willen zij dit bereiken en hoe betrekken ze bezoekers, partijen en partners daarbij?

Op het middagprogramma staan Vandebron, BrouwBrood en Kartent. Hier wordt ingegaan op de vraag hoe je er voor zorgt dat een duurzaam idee of product de markt verovert. Een idee kan namelijk nog zo duurzaam zijn, maar wanneer je het niet kan verkopen, dan is de kans op impact kleiner.

PS:
De inschrijving voor deze Inspiratiedag is inmiddels gesloten, maar geïnteresseerden voor een eventueel vervolg kunnen contact opnemen met Skyscrapers.

Afvalvrije Economie = Circulaire Economie

Een economie zonder afval biedt kansen. Bedrijven en organisaties kunnen waarde creëren door de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen als uitgangspunt te nemen in hun businessmodel. Door de young professionals hier bewust van te maken, probeert Skyscrapers ook zijn steentje bij te dragen aan de circulaire economie.

Oók Young Professionals denken dus na over de Circulaire Economie !

Inspiratiedag Skyscrapers - circulaire economie

>> duurzaam nieuws <<

Duurzame actie !

Duurzame actie ´Correctbook Office 2020`

Correctbook Office 2020 - herbruikbaar schrijfblokOnze duurzame partner Correctbook (producent van het Herbruikbaar Schrijfblok) heeft haar nieuwe campagne ´Correctbook Office 2020` gestart, om alle kantoren in Europa zo duurzaam mogelijk te maken.

Waar denkt u bij het jaar 2020 aan? Correctbook denkt daarbij aan het jaar van de waarheid, namelijk het jaar waarin we alles op de rit moeten hebben als het gaat om Duurzaamheid.

Correctbook heeft de maatschappij hoog zitten. Zij willen niet alleen heel veel kinderen in ontwikkelingslanden leren schrijven (met het herbruikbaar schrijfblok), zij willen ook een positief effect hebben binnen onze ontwikkelde – maar nog niet in alle opzichten duurzame – samenleving. Daarom is Correctbook met haar nieuwe campagne ‘Correctbook Office 2020’ gestart. Een initiatief om alle kantoren in Europa zo groen mogelijk te maken met haar producten, waaronder het herbruikbaar schrijfblok.

Geen van papier gemaakte flip-overs, schriften en schrijfblokken meer!

Voor meer informatie over deze campagne >> Correctbook Office 2020

Correctbook Office 2020 - herbruikbaar schrijfblok

>> duurzaam nieuws <<

Enquête

Enquête Circulaire Economie

enquête circulaire economieOp 6 oktober 2016 lanceerde de heer Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit, een nationaal onderzoek naar de circulaire economie. Dat is hard nodig, gezien de uitkomsten van een eerder regionaal onderzoek. Daaruit bleek namelijk dat de circulaire economie weliswaar volop in de belangstelling staat, maar dat het toepassen ervan binnen bedrijven en organisaties nog nauwelijks van de grond komt.

Als het bedrijfsleven de circulaire kar moet gaan trekken, dan zijn er nieuwe business- en verdienmodellen nodig. En die ontbreken op dit moment nog grotendeels.

Om Jan Jonker en zijn team in staat te stellen om – op basis van ondermeer de uitkomsten van een landelijke enquête – vorm te geven aan de noodzakelijke nieuwe business- en verdienmodellen voor een circulaire economie, wordt dringend gezocht naar bedrijven/ondernemers die bedoelde landelijke enquête willen invullen.

Vul daarom s.v.p. de Enquête Circulaire Economie in!

enquete-circulaire-economie

Zie ook: Waar staan de kassa’s van de circulaire economie?

>> duurzaam nieuws <<

Plastic Scan

Plastic-Scan voor bedrijven brengt circulaire economie dichterbij

Plastic ScanDe USe of Plastic-Scan (USP-Scan) geeft bedrijven inzicht in hun plasticgebruik en de voordelen van vermindering van verspilling daarvan.

De eerste 1.000 MKB’ers kunnen de Plastic-Scan vanaf 12 juli 2016 kosteloos online invullen!
(klik op onderstaande oranje knop)

In vrijwel alle bedrijven wordt plastic gebruikt. Verspilling van plastic en daarmee samenhangende vervuiling heeft helaas dramatische gevolgen voor het milieu en de oceanen. Hoewel er veel wordt gesproken over het sluiten van materiaalkringlopen en Nederland een ‘circulaire hotspot’ wil zijn, komen tot op heden weinig projecten echt van de grond.

Volgens Searious Business, initiatiefnemer van de Plastic-Scan, zijn veel bedrijven bereid tot actie om hun plasticverspilling te verminderen, maar weten ze niet goed waar te beginnen. Voor Ocean Impact aanleiding om de Plastic-Scan in het leven te roepen, bedoeld om ondernemers inzicht te geven in hun huidige plasticgebruik en de voordelen van een alternatieve aanpak.

Plastic-Scan

De Plastic-Scan begint aan de bron: het voorkomen van plasticvervuiling. In 9 vragen ontdekken bedrijven de mogelijkheden voor alternatieven, hergebruik, recycling en herontwerp, zodat producten en processen leiden tot minder plasticverspilling.

De uitslag van de Plastic-Scan wordt per mail toegezonden en bestaat uit een ranking A-F, waarbij een ‘A’ staat voor de beste benadering van plastic gebruik. Met de uitslag krijgt ieder bedrijf vijf tips mee om hoger op de ranking te komen.

De Plastic-Scan is een prachtig initiatief van Searious Business

Plastic Scan van Searious BusinessAls Ocean Ambassador van Nederland werkt Willemijn Peeters vanuit haar bedrijf Searious Business met name met bedrijven en onderzoeksinstellingen aan innovatieve bedrijfsoplossingen in de bronaanpak van plasticvervuiling. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Willemijn Peeters: 06-37284197.

Plastic Scan

Zie ook: Searious Business voor schone oceanen

>> duurzaam nieuws <<