Onze nieuwe partner Zero2Green

Wij verwelkomen onze nieuwe duurzame partner zero2green !


zero2green richt zich als duurzame distributeur op het 100% elektrisch vervoeren van (duurzame) goederen op interstedelijke trajecten en levert daarbij ook advies en bemiddeling aan bedrijven die het lastig vinden om hun logistiek duurzaam en emissieloos in te richten.

De passie van zero2green is het verbeteren van de kwaliteit van de lucht die we constant inademen en het reduceren van de gevaarlijke uitstoot van uitlaatgassen in en rond onze steden. Niets doen aan duurzaamheid is in de huidige tijd geen optie meer. Maar hoe zeer de meeste bedrijven en organisaties niets liever willen dan duurzaam ondernemen, lukt het niet altijd100%.

zero2green daagt bedrijven en organisaties uit nu daadwerkelijk te investeren in het duurzamer maken van hun complete distributiekanaal. De boel duurzaam in beweging krijgen. Daar gaat het om! Het mes snijdt aan twee kanten: Hoe schoner de onderneming hoe schoner het imago.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie Zero2Green


Zero2Green is graag ook úw duurzame distributeur!