Onze nieuwe partner Zalsman Kampen

CO2-neutraal drukwerkWij verwelkomen onze nieuwe duurzame partner Zalsman Kampen !

CO2-neutraal duurzaam drukwerk

Zalsman Kampen is een samenwerking tussen het grafimediabedrijf Zalsman B.V. en IMpact (sociale werkvoorziening Kampen) en produceert CO2-neutraal duurzaam drukwerk.

In de drukkerij wordt werkgelegenheid geboden aan 40 mensen waarvan 32 personen, die om wat voor reden dan ook een afstand tot de arbeidsmarkt hebben, gedetacheerd zijn bij Zalsman Kampen. Verder is er een nauwe samenwerking met de overige afdelingen binnen IMpact om samen alle drukwerk orders te verwerken.

Aangezien Zalsman Kampen onderdeel uitmaakt van het grafimedia bedrijf Zalsman B.V. in Zwolle, kan er – ongeacht de wensen van de klant – altijd een totaaloplossing op maat worden geboden.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie Zalsman Kampen

Voor CO2-neutraal duurzaam drukwerk… Zalsman Kampen