Een ongemakkelijke waarheid

ongemakkelijke waarheidVoor veel mensen is ‘klimaatverandering’ een nogal vermoeiende abstractie. Iets wat misschien ooit wel gaat gebeuren, maar waarvan nog lang niet zeker is of het wel door de mens veroorzaakt wordt.

Beter geïnformeerde mensen weten dat bijvoorbeeld het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) regelmatig verontrustende rapporten naar buiten brengt en proberen hun leven te beteren door ondermeer zonnepanelen te plaatsen en een hybride of elektrische auto te kopen.

ongemakkelijke waarheidGuy R. McPherson (een Amerikaans wetenschapper en emeritus-hoogleraar natuurlijke hulpbronnen, ecologie en evolutiebiologie aan de Universiteit van Arizona) stelt echter dat het IPCC ‘diepgaand beïnvloed wordt door politieke krachten’, terwijl de Amerikaanse paleontoloog Peter Ward (die stelt dat de biosfeer, beschouwd als een complex organisme, uiteindelijk suïcidaal is) stelt: ‘De wetenschap heeft een inherente neiging conservatief te voorspellen, maar desondanks zie je dat ze hun voorspellingen in de loop der jaren stapje voor stapje naar boven bijstellen. Ik denk dat ze zo willen voorkomen dat mensen de boodschap anders zo angstwekkend zouden vinden dat ze zich er volledig voor zouden afsluiten.’
(zie in dit verband ook: Psychoanalyse en Klimaatprobleem)

Hoewel McPherson en Ward een andere toon hanteren en deels ook andere accenten leggen, is de boodschap van deze wetenschappers eenduidig: het is te laat. We zijn het ´point of no return` al gepasseerd. De klimaatverandering zal hoe dan ook (en mogelijk al op relatief korte termijn) leiden tot miljarden doden – en in het ergste geval tot het uitsterven van de mens.

McPherson legt met name ook nadruk op het tot nu toe onderbelichte gevaar van het vrijkomen van het broeikasgas methaan als ´smeltende tijdbom` onder het poolijs en ondermeer ook onder de permafrost in Siberië (zie ook: Methaan – de smeltende tijdbom)

Een nogal ongemakkelijke waarheid dus…

Voor geïnteresseerden:
Bekijk onderstaande lezing van Guy McPherson:

ongemakkelijke waarheid

Klik op bovenstaande afbeelding voor het bekijken van de lezing van Guy McPherson.

In hoeverre hier sprake is van een ongemakkelijke waarheid of een (ons inziens, op z´n minst) verontrustende boodschap, laten we graag aan het eigen oordeel van de lezer over.

>> duurzaam nieuws <<