Inspiratiedag Skyscrapers

Inspiratiedag Skyscrapers - circulaire economieInspiratiedag over Circulaire Economie

Persbericht van Skyscrapers (7 februari 2017)

Een meerderheid van de Nederlandse ondernemers heeft nog nooit van de term ‘circulaire economie’ gehoord. Skyscrapers ziet het belang van circulair ondernemen in en besteedt hier op 10 februari a.s. aandacht aan: dan vindt het evenement de Inspiratiedag plaats! Met 25 young professionals gaan we ons over het thema van circulaire economie buigen.

Met de Inspiratiedag poogt Skyscrapers haar trainees bewust te maken en het belang laten inzien van circulair ondernemen. De trainees van Skyscrapers zijn werkzaam bij opdrachtgevers zoals Detron, Ymere, Gemeente Amsterdam en Alliander. Met de Inspiratiedag wil Skyscrapers er voor zorgen dat de young professionals gaan nadenken of er mogelijkheden zijn om bij hun opdrachtgevers iets te doen aan circulaire economie. Hoe gaan we dit doen?

De Inspiratiedag

Inspiratiedag Skyscrapers - circulaire economieOp 10 februari is het MetrobolicLab van De Ceuvel de plek voor een dagje van Skyscrapers. De dag start met een lezing door de Sustainability Manager van EY. Zij gaat in op verdienmodellen rondom de circulaire economie en wat we in de markt zien op dat gebied. Hier slaan we het bruggetje naar op welke manier het relevant is voor de business waar de young professionals werkzaam zijn.

Vervolgens komt DGTL, een bekend festival voor veel Amsterdammers, langs om te vertellen over hun ambitie: zij willen ’s werelds eerste circulaire festival worden. Hoe willen zij dit bereiken en hoe betrekken ze bezoekers, partijen en partners daarbij?

Op het middagprogramma staan Vandebron, BrouwBrood en Kartent. Hier wordt ingegaan op de vraag hoe je er voor zorgt dat een duurzaam idee of product de markt verovert. Een idee kan namelijk nog zo duurzaam zijn, maar wanneer je het niet kan verkopen, dan is de kans op impact kleiner.

PS:
De inschrijving voor deze Inspiratiedag is inmiddels gesloten, maar geïnteresseerden voor een eventueel vervolg kunnen contact opnemen met Skyscrapers.

Afvalvrije Economie = Circulaire Economie

Een economie zonder afval biedt kansen. Bedrijven en organisaties kunnen waarde creëren door de herbruikbaarheid van producten en grondstoffen als uitgangspunt te nemen in hun businessmodel. Door de young professionals hier bewust van te maken, probeert Skyscrapers ook zijn steentje bij te dragen aan de circulaire economie.

Oók Young Professionals denken dus na over de Circulaire Economie !

Inspiratiedag Skyscrapers - circulaire economie

>> duurzaam nieuws <<