Handvat Duurzaam Materiaalgebruik

handvat duurzaam materiaalgebruik

Onze duurzame partner Stimular heeft – in opdracht van Bouwend Nederland – een praktisch en digitaal ´Handvat Duurzaam Materiaalgebruik´ ontwikkeld voor bouw- en infrabedrijven.

Dit handvat is inmiddels voor iedereen GRATIS beschikbaar !

Praktische informatie over duurzaam materiaalgebruik was tot nu toe niet of zeer versnipperd beschikbaar. Met dit handvat voor duurzaam materiaalgebruik kan door bouw- en infrabedrijven nu een vliegende start worden gemaakt met dit belangrijke thema.

Het Handvat Duurzaam Materiaalgebruik gaat in op de volgende zaken:

  • Ontwikkelingen in wet- en regelgeving en in de uitvraag van opdrachtgevers
  • Tips en aandachtspunten per bouwfase
  • Rekeninstrumenten voor duurzaam materiaalgebruik in bouwprojecten
  • Overzicht van veelgebruikte materialen in de bouw met per materiaal de duurzaamheidsaspecten en ontwikkelingen
  • Milieukeurmerken van bouwmaterialen
  • Praktijkvoorbeelden

Het handvat zal regelmatig geactualiseerd worden, aangezien de ontwikkelingen rond duurzaam materiaalgebruik en circulair bouwen snel gaan.

Geïnteresseerden kunnen het handvat hier downloaden:

>> Handvat Duurzaam Materiaalgebruik <<

Handvat Duurzaam Materiaalgebruik

>> duurzaam nieuws <<