Enquête

Enquête Circulaire Economie

enquête circulaire economieOp 6 oktober 2016 lanceerde de heer Jan Jonker, hoogleraar Duurzaam Ondernemen aan de Radboud Universiteit, een nationaal onderzoek naar de circulaire economie. Dat is hard nodig, gezien de uitkomsten van een eerder regionaal onderzoek. Daaruit bleek namelijk dat de circulaire economie weliswaar volop in de belangstelling staat, maar dat het toepassen ervan binnen bedrijven en organisaties nog nauwelijks van de grond komt.

Als het bedrijfsleven de circulaire kar moet gaan trekken, dan zijn er nieuwe business- en verdienmodellen nodig. En die ontbreken op dit moment nog grotendeels.

Om Jan Jonker en zijn team in staat te stellen om – op basis van ondermeer de uitkomsten van een landelijke enquête – vorm te geven aan de noodzakelijke nieuwe business- en verdienmodellen voor een circulaire economie, wordt dringend gezocht naar bedrijven/ondernemers die bedoelde landelijke enquête willen invullen.

Vul daarom s.v.p. de Enquête Circulaire Economie in!

enquete-circulaire-economie

Zie ook: Waar staan de kassa’s van de circulaire economie?

>> duurzaam nieuws <<