Duurzame wereld over 40 jaar?

Boekbespreking: 2052 (Jorgen Randers)

Zo´n 40 jaar geleden schreef Jorgen Randers – als lid van de Club van Rome – samen met Donella en Dennis Meadows het boek ´Limits to Growth` dat de wereld op schokkende wijze attent maakte op de grenzen die de aarde stelt aan het gebruik van grondstoffen.

Duurzame wereld over 40 jaar?In zijn nieuwe boek ´2052` (uitgegeven in 2012) blikt hij 40 jaar vooruit en stelt vast dat de toekomst er beangstigend uitziet.

Hij voorziet een samenleving met een lage economische groei in de rijke wereld, aanhoudende werkloosheid, sociale frictie en toenemende ongelijkheid. Dit tegen een achtergrond van doorzettende klimaatverandering met steeds extremer weer en bijbehorende rampen door droogte, overstromingen, bosbranden en een stijgende zeespiegel.

De gevolgen zijn volgens hem onvoorspelbaar en angstaanjagend extreem, maar hij denkt niet dat er veel zal gebeuren om deze tendens tegen te gaan. Hoewel we precies weten wat er voor nodig is om het klimaat in de hand te houden, is niets doen (nu) goedkoper, met als gevolg dat er niet gekozen zal worden voor een aanpak die geld kost.

Het is volgens de schrijver triest om te zien dat de meeste mensen in het rijke Westen nu niet bereid zijn om de extra uitgaven te doen waarmee alle verwachtbare problemen kunnen worden voorkomen. En de vrije markt gaat de op ons afkomende problemen volgens hem zeker niet oplossen. Een sterke overheid met een wijs beleid zou nog de enige oplossing kunnen zijn…