Duurzaam Perspectief (4)

Scheiding der geesten binnen de ´nieuwe economie`

scheiding der geesten - nieuwe economie

Nu het tijdperk van de ´nieuwe economie` zo langzamerhand is aangebroken, is er een duidelijke ´scheiding der geesten` te zien met betrekking tot het soort bedrijven en de ondernemers die daar achter staan.

Onderstaand een overzicht van de drie categorieën die daarbij kunnen worden onderscheiden:

´Oude` bedrijven/ondernemers binnen de nieuwe economie

Onder ´oud` worden hier bedrijven/ondernemers verstaan die er (nog) niet in geslaagd zijn om te transformeren naar de nieuwe economie en de nieuwe uitgangspunten die daarbinnen gelden.

Als ondernemers binnen deze categorie geen stappen ondernemen om hun bedrijf op korte termijn te transformeren naar de nieuwe economie, zal hun bedrijf uiteindelijk haar bestaansrecht verliezen.

´Hybride` bedrijven/ondernemers binnen de nieuwe economie

Deze categorie betreft bedrijven die activiteiten ontplooien welke ze veelal ook al binnen de oude economie ontplooiden, maar waarbij inmiddels nieuwe, duurzame bedrijfsprocessen worden gehanteerd die passen binnen de uitgangspunten van de nieuwe economie.

Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt van innovatieve toepassingen die door derden (met name de hieronder bedoelde categorie) zijn uitgedacht en vervolgens op de markt zijn gebracht.

Innovatieve, nieuwe bedrijven/ondernemers binnen de nieuwe economie

Onder deze categorie vallen bedrijven die veelal in de nieuwe economie zijn ontstaan en worden geleid door ondernemers die – naast een gezonde kijk op het begrip ´winst maken` – voorál ook gemotiveerd worden door op duurzaamheid gerichte, nieuwe inzichten over hoe we met onze aarde zullen moeten omgaan om deze ook voor komende generaties leefbaar te houden.

Hoewel de categorie ´hybride` bedrijven/ondernemers waarschijnlijk nog wel voor langere tijd de grootste zal zijn, zijn de nieuwe, innovatieve bedrijven onontbeerlijk voor een gezonde – op duurzaamheid gerichte – ontwikkeling binnen het bedrijfsleven en zullen gaandeweg de top van het bedrijfsleven gaan uitmaken.

PS:
Dit artikel is geschreven door Nico van der Wel en geeft niet perse de mening weer van alle Partners en Members binnen dit platform!

Het mag overigens duidelijk zijn dat de duurzame bedrijven binnen ons platform uitsluitend tot de twee laatste categorieën behoren en dat wij ons – naast het promoten van bedrijven uit de tweede categorie – met name ook richten op het zoeken en promoten van bedrijven uit de laatste categorie.

Zie ook Duurzaam Perspectief (1):
Problemen bij omschakeling van oude naar nieuwe economie

Zie ook Duurzaam Perspectief (2):
Oud bedrijfskapitaal zal binnen nieuwe economie verloren gaan

Zie ook Duurzaam Perspectief (3):
Nieuwe Economie… Wat houdt dat in?

Scheiding der geesten binnen nieuwe economie