Duurzaam Perspectief (2)

´Oud` bedrijfskapitaal zal binnen nieuwe economie (deels) verloren gaan

Duurzaam Perspectief

Zoals in mijn vorige Blog ´Duurzaam Perspectief (1)` aangegeven, hebben veel grote bedrijven – met een oorsprong in de ´oude economie` – grote moeite om de hoognodige transitie naar de ´nieuwe economie` in te zetten.

Naast het feit dat deze grote bedrijven daardoor kansen laten liggen om koploper te blijven (of worden) binnen de nieuwe economie, lopen ze hierdoor ook gevaar om hun – binnen de oude economie verworven – marktpositie geheel of gedeeltelijk te verliezen binnen de nieuwe economie.

Het gevolg van deze ontwikkeling is dat het binnen deze bedrijven geïnvesteerde bedrijfskapitaal haar waarde (in ieder geval gedeeltelijk) zal verliezen. Tenzij ze het alsnog tijdig aanwenden om zich eventueel binnen nieuwe, innovatieve bedrijven ´in te kopen` (zie verder).

Wat betekent dit voor aandeelhouders?

Aandeelhouders van grote bedrijven zullen dus op hun hoede moeten zijn en tijdig moeten reageren, om te voorkomen dat hún geïnvesteerd vermogen (in aandelen) door bovenbedoelde ontwikkeling óók haar waarde gaat verliezen!

Alternatief: ´inkopen` binnen nieuwe, innovatieve bedrijven

Mochten grote bedrijven geen kans meer zien om hun eigen bedrijfsactiviteiten tijdig aan te passen aan de nieuwe economie, dan ligt een alternatief natuurlijk voor de hand. Even vanuit het perspectief van de grote bedrijven gezien: ´If you can´t fight them, join them` en probeer dus om een substantieel belang te verwerven in nieuwe (nu nog kleinere) en wél duurzaam georiënteerde, innovatieve bedrijven, zodat wellicht zelfs een (totale) overname op de langere termijn mogelijk is. Het op die manier bestede bedrijfskapitaal wordt dan veiliggesteld tegen uiteindelijke devaluatie.

Waarschuwing aan kleinere, innovatieve bedrijven/start-ups

Als je te maken krijgt met aanbiedingen/verzoeken van grote bedrijven om te participeren binnen je bedrijf en daarmee voor financiering te zorgen, waardoor de verdere uitbouw van je bedrijf versneld kan worden… ga daar dan niet te snel op in! 

Belangrijk is om éérst goed na te gaan welke bedrijfsvisie en -cultuur zo´n groot bedrijf heeft. Pas als je er volstrekt van overtuigd bent, dat jouw eigen visie op duurzaam en innovatief ondernemen (inmiddels) ook écht de hunne is (geworden), is een dergelijke stap – op basis van een duidelijk vast te leggen wederzijdse ´win` – het overwegen waard.

PS:
Dit artikel is geschreven door Nico van der Wel en geeft niet perse de mening weer van alle Partners en Members binnen dit platform!

Zie ook Duurzaam Perspectief (1):
Problemen bij omschakeling van oude naar nieuwe economie

Zie ook Duurzaam Perspectief (3)
Nieuwe Economie… Wat houdt dat in?

Zie ook Duurzaam Perspectief (4):
Scheiding der geesten binnen de nieuwe economie

oud geld zal in nieuwe economie verloren gaan