Duurzaam Perspectief (1)

Problemen bij omschakeling van oude naar nieuwe economie

Duurzaam Perspectief

Binnen het kader van een door mij via dit platform te publiceren serie Blogs onder de titel ´Duurzaam Perspectief` wil ik het als eerste hebben over de klaarblijkelijke onmacht van veel grote bedrijven bij een tijdige omschakeling van de oude naar de nieuwe economie.

Laat me hierbij voorop stellen dat er gelukkig ook uitzonderingen zijn, zoals bijvoorbeeld duurzame koplopers als DSM en Interface.

Veel (wellicht wel het merendeel van) grote bedrijven lukt het echter niet om zich tijdig aan te passen aan de nieuwe economie – met als aanjager het begrip Duurzaamheid – die zich inmiddels duidelijk binnen de samenleving aftekent.

Wat belemmert grote bedrijven bij omschakeling naar nieuwe economie?

Daar zijn meerdere oorzaken voor aan te wijzen, waarvan ik hier de volgende wil noemen:

  • Grote bedrijven zijn vaak te ´log` en te bureaucratisch georganiseerd om snelle omschakelingen mogelijk te maken.
  • Grote bedrijven hebben helaas (te) vaak een wat arrogante houding, waarbij er van wordt uitgegaan dat hun grote maatschappelijke impact en (ook politieke) invloed hun voortbestaan wel veilig stelt (wat binnen de nieuwe economie – en de daarmee gepaard gaande ´nieuwe samenleving` – niet zondermeer vanzelfsprekend is).
  • Binnen grote bedrijven – merendeels opgebouwd binnen de oude economie c.q. het industriële tijdperk – onderschat men al gauw de impact die de omschakeling van de oude naar de nieuwe economie zal hebben.
  • Het begrip ´old boys network` houdt binnen de overlegsfeer van/tussen grote bedrijven vaak ook letterlijk in, dat de ´oude garde` – die zich moeilijk los kan maken van de principes van de oude economie – het hier voor het zeggen heeft.
  • Binnen de leiding van grote bedrijven zitten toch ook maar gewone mensen, mét hun menselijke neiging om voor bedreigingen in de toekomst ´de kop in het zand te steken`(zie Psychoanalyse en Klimaatprobleem).

Wat betekent dit voor innovatie binnen het bedrijfsleven?

De omschakeling naar de nieuwe economie – en de daarmee gepaard gaande innovatie – zal binnen het bedrijfsleven dus voornamelijk ´van onderop` moeten komen. Dit betekent dat vooral ook kleine(re) innovatieve bedrijven/start-ups de toekomst zullen hebben (zoals bijvoorbeeld de leveranciers van duurzame diensten en duurzame producten binnen ons platform).

PS:
Dit artikel is geschreven door Nico van der Wel en geeft niet perse de mening weer van alle Partners en Members binnen dit platform!

Zie ook Duurzaam Perspectief (2):
Oud bedrijfskapitaal zal binnen nieuwe economie verloren gaan

Zie ook Duurzaam Perspectief (3)
Nieuwe Economie… Wat houdt dat in?

Zie ook Duurzaam Perspectief (4):
Scheiding der geesten binnen de nieuwe economie

omschakeling-naar-nieuwe-economie-duurzaam-perspectief