Onze nieuwe partner Cirkellab

Wij verwelkomen onze nieuwe duurzame partner Cirkellab !

Circulaire economie in de Drechtsteden

Circulaire economieCirkellab stimuleert, creëert en verbindt in de transitie naar een circulaire economie in de Drechtsteden. Dit omdat Cirkellab ervan overtuigd is dat het systeem van de ‘take-make-waste economy’ ofwel de lineaire economie, gewoonweg geen houdbare is met een alsmaar groeiende wereldbevolking, welvaart en consumptie.

Cirkellab heeft als missie om de nieuwe, circulaire economie snel en krachtig mede vorm te geven. De ambitie is om in de Drechtsteden binnen 10 jaar, 100 innovaties en oplossingen op het gebied van circulaire economie te realiseren en daarmee gezamenlijk tenminste 1.000 banen te creëren.

Voor meer informatie >> Bedrijfspresentatie Cirkellab

Cirkellab… bevordert circulaire economie in de Drechtsteden !