Cirkellab – Circulaire economie

Circulaire economie in de Drechtsteden

Circulaire economie DrechtstedenCirkellab stimuleert, creëert en verbindt in de transitie naar een circulaire economie in de regio Drechtsteden.

Ter bevordering van een circulaire economie in de regio Drechtsteden onderzoekt, adviseert, begeleidt en initieert Cirkellab duurzame business-cases op het gebied van:

  • grondstoffen-efficiency en -hergebruik
  • duurzame energie
  • duurzame inzet van mensen.

Circulaire economie DrechtstedenDe Ellen MacArthur Foundation en McKinsey hebben sinds 2012 uitgebreid aangetoond dat er veel waarde te creëren is met (de transitie naar) een circulaire economie. Cirkellab brengt dit in praktijk: in de bestaande economie bij bedrijven en overheden. Ook begeleidt en stimuleert Cirkellab start-ups op het gebied van circulaire economie. Met lezingen, workshops, scans, trainingen en evenementen draagt Cirkellab haar kennis en ervaring uit en bouwt aan een regionale ‘community’ die in de Drechtsteden de kansen voor een circulaire economie oppakt.

Missie gericht op circulaire economie

Cirkellab heeft als missie om de nieuwe, circulaire economie snel en krachtig mede vorm te geven. De ambitie is om in de Drechtsteden binnen 10 jaar, 100 innovaties en oplossingen op het gebied van circulaire economie te realiseren en daarmee gezamenlijk tenminste 1.000 banen te creëren. Cirkellab wordt daarmee dé hotspot in de regio, waar mensen met een grote diversiteit aan achtergrond en talenten elkaar ontmoeten, kennisdelen, samenwerken en elkaar inspireren bij het realiseren van een circulaire economie in de Drechtsteden.

Voor meer informatie >> website Cirkellab

Voor bevordering circulaire economie in de Drechtsteden… Cirkellab !

Leverancier duurzame diensten

Circulaire economie Drechtsteden