Waarom is het platform Duurzame Diensten & Duurzame Producten anders?

druppels kleinBij het uitnodigen van bedrijven en organisaties om te participeren binnen ons platform Duurzame Diensten & Duurzame Producten wordt er (in eerste instantie) vaak gereageerd met de opmerking ´Ja, maar er zijn al zo veel van deze sites`.
Het kost ons dan even tijd om uit te leggen waarom men ons platform niet moet verwarren/vergelijken met inderdaad ook op het Internet aanwezige (merendeels commerciële) sites, waarop bedrijven tegen betaling al gauw een vermelding kunnen krijgen onder de noemer ´duurzaam bedrijf`.

Het leek me daarom goed om middels deze Blog aan te geven waarom het platform Duurzame Diensten & Duurzame Producten toch écht anders is.

  • Duurzame Diensten & Duurzame Producten is een non-profit platform, waarmee we het begrip ´duurzaamheid` binnen het bedrijfsleven een concrete en praktische invulling willen geven (bij gebrek aan bijvoorbeeld concrete toetsingscriteria voor de ISO 26000 norm) door per branche/sector (en voor zover van toepassing per regio) één (1) representatief duurzaam bedrijf/organisatie binnen ons platform te profileren.
  • Wij pretenderen daarbij geenszins dat de bedrijven en organisaties binnen ons platform (nóg) duurzamer zijn dan eventuele andere, soortgelijke bedrijven of organisaties, maar wél dat de bedrijven en organisaties op ons platform geselecteerd zijn op basis van duidelijk vermelde toetsingscriteria (criteria die bij andere, commerciële sites helaas niet worden vermeld).
  • Opname van bedrijven/organisaties binnen ons platform wordt – naast toetsing op de hierboven aangegeven criteria – steeds ook afgestemd met de reeds binnen ons platform opgenomen bedrijven/organisaties, zodat er een ´homogene` selectie van duurzame bedrijven/organisaties ontstaat (met één opvatting over wat wérkelijk ´duurzaam` is).
  • Zoals ook uit onze doelstelling moge blijken, vloeit onze motivatie met name voort uit een behoefte om duurzame ontwikkelingen binnen het Nederlands bedrijfsleven te bevorderen en is inschrijving/deelname binnen ons platform in principe gratis.

Nico van der Wel

Zie ook: Wat zijn Partners? en Wat zijn Members?