Politicus van het Jaar

Verkiezing Politicus van het Jaar 2015 door EenVandaag opiniepanel.

Verkiezing Politicus van het Jaar 2015Op 14 december 2015 is de uitslag van de verkiezing ´Politicus van het Jaar 2015` door het EenVandaag opiniepanel bekend gemaakt. Ondergetekende wil daar graag zijn persoonlijke mening over geven.

Daarom motiveer ik hier graag waarom mijn persoonlijke voorkeur bij deze verkiezing uitging naar bijvoorbeeld iemand als Jesse Klaver, bóven de uiteindelijk verkozen heer Wilders.

Zie onder overigens ook ´Nominatie Politicus van het Jaar door parlementaire pers`

Jesse Klaver belichaamt in mijn ogen de hoop voor een nieuwe, duurzame en vreedzame toekomst voor Nederland. Ik ben het volkomen eens met een van de deelnemers aan de verkiezing, die zegt: ‘Jesse Klaver is het minst bang voor de kiezer. Hij durft vanuit idealen verantwoordelijkheid te nemen, ook als grote groepen kiezers het met hem oneens zijn’. Dit soort politici – die niet alleen voor de stemmen c.q. voor ´het pluche` gaan, maar vooral voor hun idealen – hebben we nodig!

In schril contrast staat wat mij betreft de heer Wilders, die weliswaar zegt naar ´het Nederlandse volk`(?) te luisteren, maar mijns inziens alleen maar misbruik maakt van een zekere mate van angst (die hij ook verder probeert aan te wakkeren) binnen een deel van de Nederlandse samenleving. Dit met betrekking tot ontwikkelingen die we óók in Nederland helaas onvermijdelijk op ons af zien komen vanuit de steeds complexere wereld waarin we op dit moment leven.

Het enige doel van de heer Wilders lijkt hierbij het winnen van stemmen onder de Nederlandse bevolking (en het ´stemming maken` daarbinnen) voor zijn ´Vereniging`. Dit gelet op het feit dat hij niet open staat voor een publieke discussie over zijn middels ´slogans` geuite ´oplossingen` (anders dan steeds maar diezelfde ´slogans` te herhalen) en zich kennelijk geen zorgen maakt over de (vooral ook door zijn optreden) groeiende verdeeldheid binnen de Nederlandse samenleving. De bekende ´verdeel en heers` tactiek wellicht…?

We hebben al genoeg politieke ´leiders` (demagogen) in deze wereld die ´hun volk` voor hun machtsspelletjes misbruiken, ongeacht de gevolgen voor de toekomst! Het verleden heeft ons toch hopelijk voldoende geleerd dat dit soort ´leiders` catastrofale ontwikkelingen teweeg kunnen brengen…

Dit bericht is gepubliceerd door Nico van der Wel
en geeft niet persé ook de mening van al onze Partners en Members weer.

Zie ook:
.
Nominatie Politicus van het Jaar door parlementaire pers
(Volkskrant – 16 december 2015)
.
75% vindt Wilders niet de Politicus van het Jaar 2015
(Politiek.Blog.nl – 14 december 2015)
.
Eén vraagje voor de heer Wilders als ´Politicus van het Jaar`
(NRC – 15 december 2015)

Ik heb zelf overigens óók nog een vraagje voor de heer Wilders als ´Politicus van het Jaar`:
Vindt de heer Wilders het nastreven van Duurzaamheid nog steeds een ´linkse hobby`?