Verband tussen orkanen en klimaatverandering

Is er verband tussen (steeds krachtiger) orkanen en klimaatverandering?

verband orkanen klimaatveranderingNa het zien van de verwoestingen die de orkaan Irma op (ondermeer) Sint Maarten heeft aangericht, vragen veel mensen zich af of er een verband bestaat tussen de kennelijk steeds krachtiger, verwoestender wordende orkanen en de sinds de jaren-50 van de vorige eeuw steeds opvallender wordende klimaatverandering.

De wetenschap kan deze vraag nog niet met 100% zekerheid bevestigend beantwoorden. Dit vanwege de grilligheid van de (klimaat)data, die het lastig maakt om een patroon te ontdekken, en ook omdat nauwkeurige metingen van relatief recente datum zijn.

Een van de modellen van het IPCC, het wetenschappelijk klimaatpanel van de Verenigde Naties, laat echter wel een toename zien van de intensiteit van orkanen van 2 tot 11 procent tegen het einde van de eeuw, waarbij ook de hoeveelheid neerslag bij orkanen naar verwachting zal toenemen met 10 tot 15 procent.

Daarnaast gaat het National Climate Assessment van de Amerikaanse regering er in 2013 al van uit, dat een toename van het aantal zware orkanen (categorie 4 en 5) tegen het einde van de eeuw met 75 procent zal stijgen, terwijl mogelijk het aantal orkanen als geheel juist afneemt.

Overigens zijn er ook nog andere, minder directe manieren waarop het veranderende klimaat van invloed is op de verwoestende werking van orkanen. Orkanen veroorzaken namelijk ook stormvloeden en omdat de opwarming van de aarde zorgt voor zeespiegelstijging, zal het zeewater bij dit soort stormvloeden steeds verder landinwaarts komen.

Tot slot willen we wijzen op de volgende recente video: How climate change makes hurricanes worse, waarin men weinig twijfel laat bestaan over het antwoord op de vraag of er een verband bestaat tussen het steeds krachtiger worden van orkanen en klimaatverandering…

Hopende de lezers van deze Blog van nuttige informatie te hebben kunnen voorzien, wensen wij onze medeburgers op Sint Maarten van ganser harte héél veel sterkte en veerkracht om de catastrofe die hen is overkomen (én de op dit moment nog naderende orkaan José) weer te boven te komen!!

verband orkanen klimaatverandering

Ravage op Sint Maarten als gevolg van de orkaan Irma…

>> duurzaam nieuws <<