Uitspraak ´Klimaatzaak`

Uitspraak in de Klimaatzaak tegen de Staat

Vanmorgen heeft de Haagse rechtbank Urgenda en haar mede-eisers in het gelijk gesteld en de overheid opgedragen om meer en effectievere klimaatacties te ondernemen, teneinde het aanzienlijke Nederlandse aandeel in de mondiale CO2-uitstoot te verminderen.

De rechter eist dat de Nederlandse overheid gaat doen wat ze zelf al noodzakelijk vindt ter voorkoming van een gevaarlijke klimaatverandering. De rechter eist dat Nederland in 2020 minimaal 25% CO2-reductie realiseert (t.o.v. 1990), terwijl de huidige ambitie slechts 16% is en Nederland niet op koers ligt. De eis van Urgenda was een CO2-reductie van 40%, maar Urgenda beschouwt de uitspraak van de rechter in ieder geval als een welkome en serieuze doorbraak, zowel nationaal als internationaal.

Wij feliciteren Urgenda met de uitspraak in haar Klimaatzaak tegen de Staat !

Belangstellenden kunnen de rechtszitting/uitspraak in onderstaande video bekijken:

Uitspraak in Klimaatzaak tegen de Staat

>> duurzaam nieuws <<