TTIP-protest 10.10.15

TTIP protestOp 10 oktober a.s. zal er in Amsterdam een TTIP-protest plaatsvinden (start: 13:00 uur, Jonas Daniël Meijerplein), waaraan hopelijk vele duizenden mensen zullen deelnemen. Omdat wij er van overtuigd zijn dat dit TTIP-protest een wezenlijke bijdrage kan/zal leveren aan het beschermen van (1) de duurzame ontwikkelingen in ons land en (2) de Nederlandse rechtsorde (voorkomen dat multinationals op de stoel van onze Nederlandse rechters komen zitten), willen wij hier graag aandacht voor vragen.

Wil je meer weten over TTIP?
Kijk dan naar onze volgende Blogs:

>> TTIPalarm Arjen Lubach  en  StopTTIP vs EU Commissie <<


Wil je iets doen om dit TTIP-protest tot een zo groot mogelijk succes te maken?
Klik dan op onderstaande afbeelding:

TTIP-protest 10.10.15

én… er wordt 10 oktober a.s. in Amsterdam óók op je gerekend! 

>> duurzaam nieuws <<