Toekomst van Europa op milieugebied

Toekomst van Europa op milieugebiedBegin 2017 heeft de European Environment Agency (EEA) middels haar rapport ´Mapping Europe’s environmental future: understanding the impacts of global megatrends at the national level` een handleiding met toolkit aangereikt, waarmee de toekomst van Europa op milieugebied in kaart gebracht kan worden.

Middels de binnen dit rapport aangegeven methodologie worden (de Europese) landen in staat gesteld om de impact en betekenis van klimaatverandering op nationaal niveau in kaart te brengen, op basis waarvan vervolgens een overzicht kan worden samengesteld voor Europa in haar totaliteit.

Door te klikken op onderstaande afbeelding kunt u het EEA rapport downloaden

Toekomst van Europa op milieugebied

>> duurzaam nieuws <<